Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ: ЧАСТІ ПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ

Дата: 10.11.2022 11:50
Кількість переглядів: 383

1 грудня 2021 року набрав чинності Закон України від 5 листопада 2021 року № 1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі – Закон № 1871-IX), який регулює відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні, а також встановлює порядок надання таких послуг та порядок внесення, обробки, обміну відповідними відомостями в електронних реєстрах, базах даних для надання таких послуг.

З метою реалізації положень Закону № 1871-IX, 7 лютого 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» (набрання чинності 14 березня 2022 року)

 

Куди слід звертатися для того, щоб зареєструвати місце проживання або знятися  з реєстрації  в Городоцькій об’єднаній територіальній громаді?

Для реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання в  Городоцькій об’єднаній територіальній громаді необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Городоцької міської ради. ЦНАП знаходиться за адресою : м. Городок, вул. Шевченка 20 ( адміністративний будинок, перший поверх)

 

Які терміни отримання послуги по реєстрації місця проживання ?

Реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється в день отримання органом реєстрації документів.

 У разі коли реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання (перебування), окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається.

 

Хто може зареєструвати своє місце проживання ?

Реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється під час особистого відвідування органу реєстрації за адресою житла незалежно від форми власності.

У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація місця проживання (перебування) може бути здійснена за зверненням законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі - представник).

Особи, які досягли 14-річного віку, самостійно подають заяву про реєстрацію місця проживання (перебування).

У разі подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця проживання (перебування) здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згода не надається у разі коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця проживання (перебування) в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.

 

Що таке декларування місця проживання ?

Декларування місця проживання особи – це повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання шляхом надання декларації про місце проживання в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади. 

Можна задекларувати своє місця проживання за декларацією про місце проживання. Декларація подається  в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) та здійснюється щодо особи, яка:

1) пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника;

2) декларує місце проживання:

у житлі приватної форми власності, за умови внесення відомостей про таке житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

у гуртожитку, що не належить особі на праві власності, спільної власності (спільної часткової або спільної сумісної власності), за умови надання згоди уповноваженої особи з управління (утримання) гуртожитку, що належить до сфери управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

 

Якщо особа проживає не тільки в одному місці, де необхідно зареєструватися ?

Необхідно пам’ятати, що  здійснити реєстрацію місця проживання (перебування) можна  лише за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює декларування/реєстрацію місця проживання (перебування) за однією з таких адрес за власним вибором. За адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

 

         Які документи необхідно подати для реєстрації місця проживання ?

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник  подає :
1) заяву за відповідною формою;

2) паспортний документ особи;

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) документи, що підтверджують:

право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них;

5) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування);

6) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

 У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім зазначених вище документів, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

 

Чи можливо знятися з реєстрації місця проживання з іншого міста?

Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Городоцької міської ради   можливо здійснити зняття з реєстрації місця проживання на території м. Городок та громади. Зняття з реєстрації місця проживання поза межами Городоцької об’єднаної територіальної  громади  здійснюється лише у разі одночасної реєстрації місця проживання на території міста Городок та Городоцької об’єднаної територіальної громади.

 

Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані у цьому житловому приміщенні?

Зняття з реєстрації  здійснюється на підставі :

-- заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання, поданою особою або її законним представником;

-- рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житловим приміщенням, про виселення або про зняття з реєстрації місця проживання;

-- свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

-- повідомлення підрозділу Державної міграційної служби  ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку ;

-- заяви власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстроване в житлі, що належить власнику на підставі права власності.

 

Скільки часу дається людині, яка переїхала на нове місце для того, щоб зареєструватися?

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

 

Як відбувається реєстрація дітей?

Особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Місцем проживання дитини  до 14 років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.

 

Як реєструються новонароджені діти?

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків, документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані до органів ДРАЦС одночасно з державною реєстрацією народження дитини.

Також є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.

Для реєстрації місця проживання дитини також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг.

 

У зв’язку з декомунізацією, у багатьох громадян змінилися адреси. Чи повинні вони проставити в паспортах нові штампи?

За бажанням. Якщо громадянин хоче або йому це для чогось потрібно, він має можливість звернутися до  ЦНАП та змінити інформацію в паспорті. Це робиться безкоштовно.

 

Основні новели у сфері декларування місця проживання та реєстрації місця проживання (перебування) на території України.

У зв’язку з прийняттям Урядом 7 лютого 2022 року постанови № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Так, зокрема, довідка про реєстрацію місця проживання особи (Форма 13), а також довідка про зняття з реєстрації місця проживання( Форма 16) втратили чинність.

На теперішній час, документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади (видається  центром надання адміністративних послуг у паперовій формі за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника (далі – суб’єкт звернення).

Суб’єкт звернення може звернутися за отриманням витягу через Єдиний державний вебпортал електронних послуг після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

В паспортах старого зразка у формі книжечки не проставляються штампи про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання

• Законом № 1871-IX запроваджено більш спрощену процедуру зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування), у тому числі, власниками житла.

Так, на законодавчому рівні закріплено право власника житла приватної форми власності звертатися до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг для здійснення зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) повнолітньої особи, а також дитини, у разі якщо така реєстраційна дія здійснюється разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.

 Не може бути здійснено  зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини або виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) дитини, окремо без її батьків або інших законних представників чи одного із них.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь