A A A K K K
для людей із порушенням зору
Городоцька міська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про нас

Повна назва
Городоцький заклад дошкільної освіти  №5 (ясла-садок) Гордоцької міської ради Городоцького району Хмельницької області
Скорочена
ЗДО №5
Тип ЗДО
Ясла-садок загального розвитку
Форма власності
Комунальна
Тип місцевості
Місто
Поштова адреса
вул. А.Бухти, 2 м.Городок Хмельницька обл.  32002
Завідувач ДНЗ
Ноцик Інна Михайлівна, освіта вища, стаж роботи 27 рік.
Мова навчання
Українська
Кількість персоналу
40
Кількість дітей
150
Кількість груп
7
Режим роботи
8.00- 17.00      Чергова група 7.30 – 8.00 , 17.00 - 18.00
Телефони
(03851) 2-14 - 49
Е - mail
-
Сайт
-
Нормативна наповнюваність
130
Історія закладу
Засновником закладу був Городоцький цукровий  завод. Дошкільний заклад розпочав свою діяльність в січні 1981 року. В 2001 році дошкільний навчальний заклад Городоцького цукрового заводу переведений у відомство Гороцької міської ради Хмельницької області. Усі 36 років заклад працює стабільно, покращує свою матеріально-технічну базу, удосконалює навчально-виховну роботу з дітьми.
Основні досягнення
Педагогічний колектив нараховує 16 педагогів. Із них 11 мають – вищу освіту, 5 – неповну вищу. Вищу кваліфікаційну категорію мають: - 3 чол.,   І кваліфікаційну категорію – 4 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 1 чол., спеціаліст – 8,  звання „вихователь – методист” – 2 чол., 2 педагоги продовжують навчання Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії .         В дошкільному закладі працює практичний психолог, інструктор з фізичної культури. Дошкільний навчальний заклад працює над вирішенням завдань по формуванню у дітей національної свідомості, вихованню почуття патріотизму через громадянське  та моральне виховання , впроваджуючи в навчально-виховний процес педагогічні ідеї Софії Русової; впроваджує педагогічні інноваційні технології в процес виховання та навчання дітей:

-  ідеї гуманістичного виховання  за спадщиною  В.Сухомлинського (Ярова Н.В.)
- втілення системи Карла Орфа в музичну діяльність дітей   (Кльоц М.В.);
- розвиток зображувально-художніх здібностей дітей засобами різноманітних технік (Шкробот О.В.)
З дітьми проводяться всі види фізкультурно-оздоровчі роботи: гімнастика (ранкове пробудження), щоденні заняття з фізичної культури, спортивні розваги та свята, дні і тижні здоров’я,  точковий самомасаж, пальчикова гімнастика, психогімнастика, аромотерапія ,  ходьба по сольовим доріжкам та „доріжкам здоров’я.”
Щороку працівники закладу приймають участь у районній педагогічній виставці-ярмарку.
На базі закладу проводяться районні методичні об’єднання, семінари, наради для вихователів та працівників інших категорій.

 
Структура та органи управління
закладу освіти
 
 
Ноцик Інна Михайлівна
директор  
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №5 "Сонечко" 
Освіта: вища,  спеціаліст вищої категорії,  
педагогічний стаж – 27 років, 
 
 
 
 
 
 
Боднарчук     Валентина      Михайлівна
вихователь-методист
 
Освіта –  вища, спеціаліст вищої категорії,
                         звання “старший вихователь” ,
                  нагрудний знак «Відмінник освіти України» ,
 
                         педагогічний стаж – 40 років.
 
Кадровий склад закладу освіти
 
   Заклад дошкільної освіти укомплектованого кадрами у кількості 40 осіб. З них  : педагогів - 16 , обслуговуючого персоналу -24 особи.
   А саме :
-         Директор -1
-         Вихователь – методист – 1
-     Практичний психолог - 1
-         Музичний керівник -3
-         Інструктор з фізкультури -1
-         Вихователь -9
-         Заступник завідувача по господарству -1
-         Комірник – 1
-         Шеф кухар -1
-         Кухар – 3
-         Підсобний харчоблоку – 1
-         Помічник вихователя - 8
-         Машиніст з прання білизни  – 1
-         Двірник -1
-         Прибиральник -1
-         Робітник -1
-         Водій – 1
-         Сторож – 2
-         Діловод -1
-         Оператор -1
-         Медсестра -2
-         Слюсар-електромонтер -1
   Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
 
  Базовий компонент дошкільної освіти
 
 
             Комплексна  програма

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.)
 
             Парціальні  програми
 
  •  Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;
  •  програма художньо-естетичного розвитку  дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»;
  • програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі «Грайлик»;
  • програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»;
  • навчальна програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях».
     
Ліцензований  обсяг та фактична кількість осіб,
які наквчаються у закладі освіти 
 
від 2 до 3 років – 25 дитини
від 3 до 4 років - 33 дітей
від 4 до 5 років – 36 дитини
від 5 до 6 років – 36 дітей
від 6 до 7 років – 8 дітей
З них:
- 2 групи раннього віку
 -1 молодша група
- 2  середніх групи
- 2 старших групи
Мова освітнього процесу
Освітній процес здійснюється державною українською мовою.
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Заклад дошкільної освіти  має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх , фізкультурно-оздоровчих  заходів, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей.
 Результати моніторингу якості освіти
 
Річний звіт про діяльність закладу освіти
 
Звіт завідувача Городоцького дошкільного
навчального закладу (ясел-садка) №5 «Сонечко»
за 2016-2017 навчальний рік
 
    Даний звіт підготовлений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1.    Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2.    Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.
 
 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Сонечко» повністю укомплектований педагогічними кадрами (17,025 шт.од., в т.ч. , практичний психолог, інструктор з фізкультури, керівники музичні ). Із 17 педагогічних працівників 11 мають повну вищу освіту (64,7 відсотків), 6 - неповну вищу (35,3 відсотка). Середній вік педагогів - від 30 до 40 років.
 
АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
       Впродовж 2016/2017 н.р. робота методичної роботи ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:
Ø   Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом  прилучення до здорового способу життя, впровадження оздоровчих технологій в педагогічний процес.                                                                                                       
Ø   Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу. 
Ø    Продовжувати  забезпечувати цілісний  підхід  до формування мовно-мовленнєвої компетенції дошкільників, зокрема удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.   
 
Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.
Методична робота в ДНЗ ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.
Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань.
«Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства»
 (педрада) – лютий 2017р. метою було підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкрити необхідність посилення патріотичного виховання дітей, удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
Обов’язковою передумовою роботи стала необхідність створення відповідної матеріальної та навчальної бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо). З цією метою для роботи з дітьми було створено відповідне розвивальне середовище груп:
ü     оформлено український куточок національної та народної символіки, де розміщено герб та прапор України, українські рушники, сорочки-вишиванки, український посуд та іграшки, фотографії визначних місць Городоччини;
ü     оформлено добірку віршів про Україну, Київ, Городок, рідну природу, Батьківщину;
ü     зібрано бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри тощо;
ü     підібрано фонотеку українських пісень;
ü     підібрано та розроблено дидактичні ігри на закріплення знань про рідний край та його природу;
ü     підібрано ілюстрації, плакати, карту України.
Проведена робота дала результати, про що свідчить проведений на основі діагностики моніторинг визначення рівня обізнаності старших дошкільників з теми «Патріотичне виховання» .
В даний час питання морально-патріотичного виховання в ДНЗ слід розглядатися як пріоритетні, формування патріотичних почуттів у дошкільників базувати на національній культурі та спадкоємності поколінь.
 «Формуємо мовно-мовленнєву компетентність дошкільників, удосконалюємо різні форми роботи з грамоти» (педрада-круглий стіл)» – травень 2017 р., яка допомогла педагогам звернути особливу увагу на створення всебічні умови для використання інтерактивних технологій для мовленнєвого розвитку: на заняттях, під час ігрової діяльності та різних режимних моментів, на виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свій родовід та оволодінням багатства рідної мови. Педагоги оновили розвивальне предметно-ігрове середовище новими дидактичними іграми для розвитку рідної мови.
Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.
Протягом навчального року систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були семінари:
  «Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства»,
метою якого було    підвищити рівень теоретичної підго­товки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення. Адже виховання  патріотизму – основна із проблем сьогодення, тому використовуючи інноваційні технології патріотичного спрямування, технологію розвитку творчої особистості, педагоги поглиблено працювали по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі  та українського народу.
       «Мовленнєвий розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання»,  актуальність даного семінару полягав  у сучасному підході до проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Педагоги ознайомилися з нетрадиційними методами навчання дошкільнят, які можна застосовувати в освітній діяльності. Проектна діяльність – ось основна форма, широко застосовуються педагогами для успішного розвитку мовлення дитини.
Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.
Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за темами «Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу» (практичний психолог Бас О.М.), «Оптимізація взаємодії педагогів з батьками з духовного і патріотичного виховання дошкільників» (вихователь-методист Боднарчук В.М.),  «Навчання дошкільників елементів самостра-хування під час заняття фізичними вправами» (інструктор з фізкультури Коваль О.Ю.) , «Професійне мовлення педагогів». Вимоги до якості мовлення педагогів дошкільного закладу» (вихователь-методист Боднарчук В.М.),  «   Безпека життєдіяльності дітей - важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ»
( завідувач  Ноцик І.М.)
Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах району, міста й області.
У листопаді  2016 року в ДНЗ відбулося районне методичне об’єднання «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності в  ДНЗ «Сонечко» по ознайомленню учасників методичного об’єднання з різноманітними формами та методами прилучення дітей  до суспільного та родинного виховання з метою реалізації завдань духовного становлення особистості.
Однак, є і недоліки в роботі:
ü недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).
ü не проводиться робота з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали би змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність
ü не всі педагоги приймають участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.
ü не достатньо організована робота з батьками щодо різних форм роботи ДНЗ.
 
Виходячи з цього, пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи у 2017/2018 навчальному році:
1.                 Активізувати контрольно-аналітичну діяльність методичної служби ДНЗ щодо роботи педагогів з питань самоосвіти.
2.                 Проводити роботу з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали би змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність
3.                 Забезпечити подальші умови по залученню педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.
 
4.                 Організувати методичний супровід роботи для батьків щодо різних форм роботи ДНЗ.
Результати спостережень
для оцінки результативності навчально-виховного процесу в ДНЗ № 5
 
у 2016/2017 навчальному році  (за освітніми лініями)
Критерії оцінювання за рівнями:
Ø     високий (дитина виконує дії самостійно) – 12-10;
Ø     достатній (дитина виконує дії самостійно, але іноді потребує допомогу дорослого) – 9-7;
Ø     середній (дитина виконує самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребує допомогу
                дорослого)  – 6-4;
Ø      низький (дитина виконує дії за допомогою дорослого)– 3-0.
 
За результатами обстеження дітей раннього віку (3-й р.ж.) можна зробити висновок, що діти групи «Б» (3-й рік життя), вихователь Мазур О.А., в основному проявляє позитивну динаміку змін: ступінь сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс. Для створення стабільного психологічного клімату під час адаптації дітей вихователем   використовуються картки адаптації.
 Були надані наступні рекомендації: активізувати роботу з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню у дитини доступних віку мовленнєвих конструктів.
З метою підвищення пізнавального розвитку дітей поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові предметно-ігрові середовища.
Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати культурно-гігієнічні навички, самостійність, основи культури поведінки. Головним напрямом в роботі вважати фізичний та психічний розвиток дитини. Більш уваги приділяти рухової активності протягом дня.
Результати обстеження ІІ молодших груп (3-4 р.ж.) (вихователі Магола Н.М., Верхомій Н.К., Прокопова Н.М., Боднарчук В.М.) виявилися значні зміни в розвитку дітей завдяки тому, що вихователі приділяли більш уваги бережливому ставленню до навколишнього середовища, використовували в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивали емоційні почуття, приділяли увагу розвитку допитливості та спостережливості у дітей молодшого віку. В роботі з образотворчої діяльності(вихователь Шкробот О.В.) використовувала різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми,  розвивали сенсорні аналізатори, елементи аналітичного та доказового мислення, розвивали вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, комунікативні здібності.
Були надані наступні пропозиції: для розвитку мовлення вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більш уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.
Протягом року приділялась належна увага навчанню дітей щодо спрямування на самостійну діяльність, яка мала змістовний, різноплановий характер. Простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей, які добре засвоїли програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосереджуватись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання. Суттєво покращилися знання дітей з логіко-математичного розвитку. Протягом року приділялась належна увага розвитку та навчанню дітей щодо формування соціальної компетентності. Найменші показники – при формуванні мовленнєвої компетентності.
Для розвитку мовлення вихователям груп (4-5-й р.ж.) продовжувати вчити використовувати засоби інтонаційної виразності, чітко, логічно, образно висловлювати думку про себе, більш уваги приділяти формуванню зв’язного мовлення та розвитку комунікативної активності. Активізувати допитливість дітей, аби вони прагнули досліджувати нове; розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, формувати ціннісне ставлення до природи. Заохочувати розвиток у них впевненості у своїх силах і незалежності; особливу увагу приділяти розвитку в дитини довільної поведінки через ігрові ситуації, різні види ігрової діяльності.
Протягом року велась глибока, системна та цілеспрямована робота педагогів  старших груп ( Кіт І.Г., Бас О.М., Данчак І.М., Осяк М.Д.) щодо розвитку, виховання та навчання, психологічної та соціальної готовності до навчання у школі. Використання у роботі з дітьми різноманітних сучасних методів корекційно-виховної роботи як засобів формування звуковимови, розвитку мовлення, пам’яті, образного та словесного мислення, значно підвищило ефективність корекційно-мовленнєвих занять, а також мотивацію дітей до їх проведення – про це свідчать результати обстеження досягнень дітей з вадами мовлення. Сумісно з практичним психологом приділяли увагу психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.
       Результати аналізу досягнень старших груп  –  засвідчують, що педагоги створили сприятливі умови для формування показників розвитку компетентної особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності. Але значна кількість дітей із середнім рівнем розвитку показує, що треба було більш уваги приділяти індивідуально-диференційній роботі з дітьми, особливо в повсякденному житті, використовувати більш пошукових і творчих завдань, вмінню спілкуватися під час ігрової діяльності.
 Педагоги дошкільного закладу підготували до школи 40 дітей. Аналіз мотиваційної готовності дітей до школи показав, що:
-високий рівень готовності мають 37,5 %;
-достатній рівень – 57,5 %;
-низький рівень – 5 %.
Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які наочно відображені в узагальнених діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.
Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з мовленнєвої лінії розвитку.
 
Рекомендації:
ü активізувати в роботі з дітьми  використання різноманітних інформаційно-комунікативних технологій як ефективного засобу формування звуковимови, розвитку мовлення, пам’яті та словесного мислення;
ü активізувати роботу з мовленнєвого розвитку дітей через використання різноманітних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності при складанні різних типів розповідей;
ü активізувати використання ігрових технологій, методів ТРВЗ, які стимулюють пізнавальну активність, творчість дошкільників.
         На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» в ДНЗ приділялась увага вивченню української мови. В кожній групі є обладнаний національний куточок, в старших групах – етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва.
За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають багато українських народних казок, віршів, прислів’їв, приказок, пісень. На високому методичному рівні було проведено відкрите заняття в старшій групі  (вихователь Данчак І.М.) «Ми діти твої, Україно!», яке показало, що такі заняття сприяють вихованню у дітей духовності на національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, поваги до культури інших народів, вшанування їх традицій, оберегів.
Використовуючи диференційований підхід, вихователі починали розвивати інтерес у дітей до української мови і культури за допомогою усної народної творчості – невичерпного джерела виховання дитини. Скарбниця усної народної творчості надзвичайно багата. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, приказки й прислів'я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки. Вона відображає життя народу його історію, мову, народну мудрість. Через народну творчість дошкільник дістає перші уявлення про культуру та побут свого народу.
Прислів'я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, барвистістю мови, ритмікою. Часто їх використовують у спілкуванні з дітьми: під час сніданку, обіду, коли дитина виконує трудові доручення неохоче або відмовляється від роботи. Також на прогулянці в різних ситуаціях поповнюються знання і словник дітей прислів'ями і приказками: під час спостережень в природі, праці на ділянці дошкільного закладу, на городі.
В своїй роботі вихователі, часто використовують загадки, які мають багато спільного з прислів'ями та приказками. Тематика загадок різноманітна: про рослинний, тваринний світ, пори року, працю, господарювання, побут і інше. Саме за допомогою загадок збагачується словник дітей. А успішному відгадуванню загадок в давні часі надавалося дуже велике значення: воно було мірилом мудрості і розуму.
На заняттях з народознавства широко використовуються скарб усної народної творчості — казки, легенди та притчі, які містять в собі значний пізнавальний і виховний потенціал і доступні до сприймання дошкільниками. На їх основі дітей ознайомлюють з історією українського народу, його традиціями.
Оволодіти рідної мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям і народні ігри («Довга лоза», «Коза-дереза», «День та ніч», «В хороводі були», та інші). Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з довкіллям. До того ж, гру для дітей добирають відповідно до теми заняття. Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнюють ігри-пісні «А ми просо сіяли», «Мак», до теми «Народні обряди та традиції» - «Подоляночка» і інші.
 
Паралельно з проведенням роботи щодо виховання у дітей інтересу до української мови та володіння нею постійно проводиться робота з патріотичного виховання дітей: формування патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських обов’язків. 
Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Виховати таку генерацію українців можливо лише за умови поєднання сучасної системи виховання і української етнопедагогіки. Тому вважаємо, що перед сучасним вихователем, що виконує соціальне замовлення батьків, стоїть завдання активно впроваджувати в освітньо-виховну роботу з дітьми основи патріотичного виховання, яке базується на витоках українського народознавства.
Наша українська державна символіка має особливе значення для виховання патріотизму у дітей дошкільного віку. Тому на заняттях дітей знайомлять з державними символами (Гербом, прапором, Гімном). Паралельно з цим даються знання про народні символи та національну символіку, що розвивалися й усталювалися упродовж століть (український віночок, рушник, вишиванка, верба, калина, барвінок та інше).
Також на заняттях діти були ознайомлені з правами та обов’язками, зі змістом статей Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, вихователі груп допомагають в ігровій формі запам`ятовувати основні поняття, що в основі прав людини лежать головні потреби всіх людей .
Народні звичаї, традиції, обряд і пісня – потужна знаково-символічна система, яку, як код, передавали з покоління в покоління, знання про людину в ньому, про головні цінності і святині нації. Традиційними вже стали проведення обрядових свят. Обрядові свята відповідають кожній порі року. Готуючись до свята Різдва Христового, діти вивчають щедрівки, разом з вихователями виготовляють Зірку, прикрашають музичну залу та групи (старші групи  вихователі Осяк М.Д., Бас О.М., Кіт І.Г., Данчак І.М.). Дітей знайомлять з обрядом Багатої куті. Спільна підготовка свята об’єднує, ріднить, звеселяє, поглиблює почуття любові до минулого та сучасного країни. Перед Великоднім святом дітей знайомлять з таким народним мистецтвом, як писанкарство (вихователь Шкробот О.В. ): звідки воно походить, чому розписують саме яйця (символ зародження життя), що означають елементи візерунків на писанці та інше.
Як на заняттях, так і в повсякденному житті дітей знайомлять з народним мистецтвом, з побутом нашого народу. Найбільш поширеним мистецтвом в Україні є вишиванка. Кожна жінка вкладає в неї частину своєї душі. Зараз не часто побачиш у міській оселі вишитий рушник чи сорочку, тому вихователі допомагають малятам побачити типовість мотиву і своєрідність орнаменту візерунка на рушнику, його зв`язок з природою, з побутом і життям українського народу (вихователь Ярова Н.В.).
Неоціненна роль в ознайомленні дітей з творами національно-прикладного мистецтва належить народній іграшці та національному посуду. На заняттях та поза ними використовується національна іграшка і як зацікавлюючий (сюрпризний) момент, і як основний об’єкт розгляду, що допомагає дітям збагачувати словник новими назвами та розвиває їх активну мову (вихователь Магола Н.М., Кухар А.М.).
Діти дізналися чимало цікавого про рідній край, рідне місто, його історію, традиції. Із задоволенням слухали легенди про історичне минуле нашого краю, самостійно складали свої розповіді. Поширилися знання дошкільників про пам’ятні місця, архітектурні споруди, вулиці та парки міста. Діти дізналися про шановних та почесних людей – талановитих і працелюбних городоччан, які  багато корисного зробили для нашого міста, країни.
 
Гурткова робота в ДНЗ є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.
Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.
Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеним їх керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.
Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота музичного гуртка «Веселі нотки». Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Особливу увагу керівник гуртка приділяв роботі з обдарованими дітьми. Керівник гуртка «Веселі нотки», музичний керівник Кльоц М.В. розвивала почуття дітей засобами хорового співу та грою на музичних інструментах, навчила їх передавати свої почуття в співах, музикуванні. Вихованці гуртка «Веселі нотки» приймають постійну участь в святах та розвагах ДНЗ.
Впродовж 2016/2017 н.р. в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота педагогічного колективу зі здібними та обдарованими дітьми. Система відповідної роботи складалася з 3-х етапів:
І-етап: «Пошукова робота», що включав:
- спостереження за вихованцями;
- психолого-педагогічну діагностику здібностей кожної дитини;
- прогнозування домінантного розвитку певних здібностей дитини;
- створення банку даних про нахили та здібності дітей ДНЗ за напрямками:
-         інтелектуальна обдарованість;
-         літературна обдарованість;
-         образотворча обдарованість;
-         музична обдарованість;
-         спортивна обдарованість.
ІІ-етап: «Вирощування талантів», що включав:
-  створення належного предметно-ігрового, розвивального середовища в групах з метою особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів та здібностей;
-  організація групових, під групових та індивідуальних спеціальних занять з дітьми;
-  створення широкої мережі гурткової роботи, спрямованої на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності. Особистісному зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей сприяла упродовж року робота гуртків з хорового співу («Веселі нотки», «Дзвінкі голосочки»);
-  залучення батьків до цілеспрямованого розвитку певних здібностей дитини.
ІІІ-етап: «Підтримка талантів», що включав:
-  організацію участі дітей у виставках («Осінь у рідному краї», «Зимова казка!» тощо), у сезонних розвагах та свят;
-  моральне стимулювання дітей за участь у різних масових закладів (вручення дипломів, грамот);
Однак, важливим недоліком в роботі з обдарованими дітьми є те, що не налагоджено чіткий організаційно-методичний та психологічний супровід щодо виявлення та розвитку творчих здібностей та обдарувань у дітей, відсутня технологія  роботи  з даного питання, не систематизований інструментарій по виявленню обдарувань у дітей.
 
Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах». Між адміністрацією та профспілковим комітетом раз у п’ять років укладається колективна угода з охорони праці з метою укріплення трудової дисципліни в дошкільному навчальному закладі, сучасної організації праці, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер, були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку
 ДНЗ № 5.
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2016/2017 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.
Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. При утепленні групових кімнат евакуаційні виходи не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі.  Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через подовжувач.
Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.
Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу кабінетів підвищеної небезпеки, музично-спортивної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування обладнання.
Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали  з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.
Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.
Завгосп ДНЗ Боднарчук В.І. слідкував за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляв неполадки та забезпечув ремонт обладнання. Своєчасно забезпечував ДНЗ миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами.
На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.
Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.
Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: один день на тиждень визначений Днем безпеки (профілактика дитячого травматизму – ПДТ); в кожній групі обладнано куточок Безпеки. Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами: «Дружній малечі про безпечні речі» (вихователь Ярова Н.В.), «Ще раз про вогонь…» розвага «Юні пожежники», «Ярмарок здоров’я», лялькові вистави: «Колобок по-новому», конкурс «З вогнем не жартують».
Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.
Все це призвело до того що, протягом 2016/2017 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку, що стався з учасниками навчально-виховного процесу.
 
Фізкультурно-оздоровча робота
Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.
Активну роботу в цьому напрямку проводять вихователь: Коваль О.Ю. Підготовлено ряд консультацій: «Проблеми виховання здорової дитини в сучасних умовах», «Формування, зміцнення та охорона здоров’я дітей», методичних порад для педагогів та батьків; засідання Круглого столу «Безпека малечі та цікаві речі». Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя Коваль О.Ю.з проблеми формування у дітей дошкільного віку валеологічного світогляду.
Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає інформацію на групових стендах: «Зростаємо дужими», листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи з участю батьків.
Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.
Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.
Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.
Варто зазначити, що вихователем-методистом закладу розроблені циклограми контролю за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.
Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в  педагогів ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому з даного питання планується провести педагогічний всеобуч та залишити на контролі вихователя-методиста.
 На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних  рухів дошкільників.
Однак організація роботи з фізичного виховання потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність значної кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги.
Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової активності
Для усунення недоліків було внесено пропозиції:
1. Створювати простір заданих і вільних середовищ, що спонукає дитину до розгортання самостійних видів рухової активності.
2. Створювати умови для поновлення, видозмінювання  і мобільності ігрових зон. Поповнити ігровий матеріал для розгортання рухливих ігор. Використовувати в роботі більше ігор та вправ з атрибутикою
 
3. Підвищувати рівень планування самостійної рухливої діяльності дітей протягом дня.
 Медичне обслуговування
В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.
Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичною сестрою старшою Водяна Ірина Олександрівна.
        Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, забезпечений медичними препаратами.
В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до Річного плану роботи дошкільного навчального закладу.
Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, видаються направлення на  щеплення в дитячу поліклініку. Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, роботи з батьками, працівниками. Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я  України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»  № 595  від 16.09.2011 р.  Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою старшою.  Медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  в дитячу поліклініку.
Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:  дітей раннього віку – 1 раз в місяць,  дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік медична сестра старша звіряє данні в дитячій поліклініці.
З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Медична сестра старша виконує такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,  контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту. 
Облік захворюваності в навчальному закладі ведеться на підставі довідок
 
лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу.
 Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, нарадах при завідувачі, батьківських зборах та під час звіту завідувача.
Медпрацівник проводить санітарно-просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.
Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.
Санітарний лікар, помічник санітарного лікаря проводить планові обстеження навчального закладу, працівники епідеміологічного відділу проводять обстеження відповідно до епідемічних показань. Результатом обстежень є  складені акти, що реєструються у Журналі санітарного стану ДНЗ.  
Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 
Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ, всі журнали оформлені відповідно до вимог.
Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.
Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів: 
1. Наказ МОЗУ №234 від 24.03.16. "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів".
2. Закон України   "Про охорону дитинства"  від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ.
3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" - накз МОН, МОЗ від 17.04.2006р. №298/227.
4. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах - наказ МОН, МОЗ від 1.06.2005р. - №242/329. 
 
Організація харчування дітей
Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі.
Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі  відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджений завідувачем. Графік видачі їжі затверджується завідувачем закладу.
Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: цехи (гарячий, овочевий, м'ясо-рибний), комору сухих продуктів, мийку кухонного посуду та холодильну камеру, окремі приміщення зберігання продуктів (овочів, фруктів, хліба і т.д.). Устаткування харчоблоку: кухня (цех для приготування їжі); холодильна камера; холодильник з термометром для контролю температурного режиму); шафа жарова; технологічне обладнання: дві плити, каструлі для приготування страв, відповідно марковані щодо їх призначення, електричний привод з функцією м’ясорубки; столи для обробки продуктів харчування (покриття поверхонь з нержавіючою сталлю) і промарковані – окремо для сирої і готової продукції; шафи та стелажі.
Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.
Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації по їх застосуванню, розроблені на основі «Регламенту із застосування дезінфікуючих засобів», Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці.
Основними принципами організації харчування в дошкільному закладі було: енергетична цінність раціонів відповідає енерговитратам дітей, збалансованість та максимальна різноманітність раціону, технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв).
     В ДНЗ ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінює якість її приготування, в його присутності кухар відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухарів.
В ДНЗ здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей сестрою медичною та завідувачем ДНЗ. Результати фіксуються у відповідних журналах контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Кожного дня, сестрою медичною старшою ведеться огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксується в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування . Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну реалізації.
Комірник та сестра медична старша ведуть суворий облік продуктів харчування, який фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник тощо. Комірник дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування на два дні, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню.
Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.
Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.
Сестра медична старша ДНЗ контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.
Кухар закладу відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.
Особлива увага в технології приготування приділяється приготуванню їжі для дітей раннього віку (тушкування та додаткова обробка страв). Висока температура сприяє знищенню мікроорганізмів та забезпеченню бактеріологічної безпеки готових страв. Включення до асортименту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України.
Завідувач, сестра медична, вихователі груп дошкільного закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках . Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню.
 
Затверджені натуральні норми харчування виконуються в середньому на 86%.
Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:
-  заявки постачальникам подавались вчасно;
-  меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню;
-  всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів);
-  проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.
          Облік виконання грошових норм продуктів харчування протягом року вівся по накопичувальній  відомості кожного місяця. Вартість харчування складало  100% : 14.55гр. – групи раннього віку, 19.72гр. – групи дошкільного віку
 
Соціальний захист дітей.
Робота дошкільного закладу направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність.
Педагогічний колектив у своїй роботі керується Конституцією України, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», а також іншими чинними нормативно-правовими актами про освіту, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики тощо. ДНЗ реалізовує свою діяльність згідно Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629 та Плану заходів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 р. № 905, яким передбачено створення належних умов для функціонування дошкільної освіти.
Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Також серед функцій, які виконує ДНЗ в системі освіти, велике місце займає виховання основ правової свідомості з дошкільного віку, формування у дітей елементарних уявлень про свої права і свободи, розвитку поваги і терпимості до інших людей і їх прав.
Відповідно до розподілу функціональних обов’язків вихователя- методиста ДНЗ призначено відповідальною за правоосвітню та правовиховну роботу з дітьми та батьками. Правоосвітню роботу з педагогічним колективом проводить завідуюча навчальним закладом. При підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної літератури, де розглядаються питання правового виховання. Так, при підготовці до занять вихователі використовували матеріали періодичних видань: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь-методист», «Дитячий садок» тощо.
Правове виховання у дошкільному закладі здійснюється повсякденно, але більш цілеспрямована і тематична робота з дітьми проводиться під час тематичних тижнів, місячників. В ДНЗ велика увага приділяється святам, в яких приймають участь діти, батьки, педагогічні працівники: Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Міжнародний день дитини (20 листопада), Міжнародний день прав дитини (10 грудня). Заняття з права також входять до комплексу занять «Етичне, моральне виховання дитини», «Дитина в суспільстві», «Громадянське виховання» тощо. До основних занять включаються елементи правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші. Під час перевірки встановлено, що в кожній групі вихователями оформлені тематичні папки, що містять демонстраційні матеріали про права дитини, плакати, в цих папках впродовж року накопичується теоретичний та практичний матеріал з правового виховання дітей своєї вікової групи. Також в цих папках розміщено матеріали по роботі з батьками.
Вихователями проводяться сюжетно-рольові ігри, виставки дитячих малюнків, читання творів художньої літератури у рамках вирішення проблеми правового виховання дошкільнят. Разом з тим, вихователі пропонують дітям рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях, етюди, пантоміміку. Також запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад: бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри, для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття і запам’ятовування наданої інформації. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН про права дитини у формі карток, які символізують права дитини. Ігри та вправи, які проводяться сприяють розширенню області правових знань дітей, знайомлять їх зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки. Кожним вихователем ведеться підшивка актів законодавства про захист прав дитини: Конвенція ООН про права дитини, закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї» тощо.    Робота з даного напрямку містить: координаційний план, систематизована робота щодо тематики занять (всі вікові групи), конспекти занять, дидактичні ігри та вправи, дидактичний та наочний матеріали, які розроблені на основі Конвенції ООН про права дитини, Декларації прав дитини тощо. Протягом 2016/2017 н.р. з метою правоосвітнього виховання дітей старшого віку проведено традиційні, комплексні та інтегровані заняття: «Я та моє ім’я», «Найбільше багатство – здоров’я», «Люби і знай свій рідний край», «Як дорослі турбуються про дітей», «Свої права ти добре знай, їх шануй та захищай»; бесіди – «Вміти бути дорослим», «Права дітей у різних країнах», «Мої друзі», «Що об’єднує людей», «З кого складається сім’я»; дидактичні ігри – «Я і моя сім’я», «Ким я хочу бути», «Квітка наших прав» тощо.
Слід зазначити, що позитивною є робота щодо проведення педагогами ДНЗ заходів, що мають на меті практичне закріплення отриманих в ході занять знань. Вихователями також проводиться робота по ознайомленню дітей дошкільного віку з правилами поведінки в групі, на вулиці, у громадських місцях, з правилами поведінки з дорослими, однолітками. Тричі на рік  у ДНЗ проводиться Тиждень безпеки дитини, в рамках якого здійснюються правовиховні заходи, що передбачають роботу з дітьми та батьками. У методичному кабінеті ДНЗ наявні теки, які містять нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ДНЗ та інструктивно-методичні листи щодо організації навчально-виховного процесу, зроблено добірку навчально-методичної літератури з проблеми правового виховання дошкільнят та папок з матеріалами, зібраними для використання при проведенні занять та інших правоосвітніх заходів, оформляються виставки літератури та ін. Серед цих матеріалів необхідно виділити сценарії проведення конкурсів на правову тематику для дітей, інформація загально розвиваючого характеру. Також є розробки тренінгів для батьків, практикумів, групових занять та досвід роботи вихователів закладу з різних питань.
 
Педагогічним колективом систематично спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.
 Наступність ДНЗ та початкової школи
Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011р. №1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. Відповідно до листа та на виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2016/2017 н.р., з метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 2.
Робота проводилась за такими напрямками:
–                        взаємодія колективів навчальних закладів;
–                        взаємодія дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів;
–                        взаємодія педагогів та батьків;
–                        взаємодія психологічних служб.
Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: «День знань» (вересень 2016р.), експрес-опитування вчителів перших класів «Психоемоційний стан першокласників – випускників ДНЗ у період адаптації до умов школи» (06.10.2016р.), спільна конференція для батьків вихованців ДНЗ з учителями ЗОШ № 2 та анкетування батьків майбутніх першокласників «Готовність дитини до шкільного навчання на думку батьків» (10.12.2016р.), проведена консультація для педагогів «Першокласник у школі та вдома — проблеми адаптації» (01.12.2016р.) Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у  1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги. Дійшли висновку, що це дієві форми роботи, які дають живу картину успіхів та недоліків у спільній роботі.
Але потребує вдосконалення методична робота: не було проведено спільної педради педагогів ДНЗ і школи особливо на початку навчального року, що не дало змогу скоординувати зусилля щодо набуття дітьми життєвих компетенцій, більш якісної підготовки дітей до навчання у школі. Більш проводити сумісних розваг, екскурсій. Повністю план співпраці не реалізовано.
 
Робота практичного психолога
 
Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:
1.     Адаптація дітей до умов ДНЗ.
2.     Діагностична робота.
3.   Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи    ризику».
4.     Психологічна просвіта педагогічного колективу.
5.     Індивідуальне та групове консультування батьків.
6.     Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.
Протягом вересня – листопада проводилось спостереження за дітьми раннього віку з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.
Під час спостереження зверталась увага на емоційний стан, сон, апетит,  розвиток комунікативних, ігрових навичок та навичок самообслуговування.
На кінець адаптаційного періоду були отримані такі результати:
1.      53% дітей раннього віку мають легку форму адаптації;
2.      37,2% дітей мають середню форму адаптації;
3.      9,8% дітей раннього віку мають важку форму адаптації.
Аналізуючи спостереження в період адаптаційного процесу можна зробити висновки, що процес адаптації  проходить значно легше в тих дітей, котрі мають добре сформовані певні навички предметно – ігрової діяльності, навички, самообслуговування, комунікативні навички.
Діти, в яких не сформовані відповідно до віку комунікативні, ігрові навички, навички самообслуговування, які мають проблеми з частими захворюваннями, адаптуються значно важче і болісно. У таких дітей спостерігається негативна реакція на нові умови, спостерігається напруження всіх сил організму, ці діти відчувають емоційний дискомфорт, безпорадність, тривогу. Також діти, які адаптуються складніше, частіше глибоко хворобливо прив’язані до матусь.
Також, з метою визначення перебігу адаптаційного періоду, проводилось спостереження і за новоприбулими дітьми у всіх вікових групах. Там були отримані наступні результати:
1.    31,8%% дітей мають легку форму адаптації;
2.    44,6% дітей мають середню форму адаптації;
3.    17,6% дітей мають важку форму адаптації.
З метою вивчення рівня розвитку обдарованих та здібних дітей старшого дошкільного віку проводилась методика «Домалюй малюнок» та були отримані такі результати:
- високий рівень - 37%;
        - середній рівень, 38% ;
- низький рівень -  25% .
Протягом січня – березня 2017 року практичний психолог вивчала  рівень самооцінки, самоповаги дітей та емоційного клімату в родині, за допомогою методики: «Малюнок родини», результати якої показали:
- високий рівень  – 52%;
- середній рівень -  28%;
- низький рівень -  20% .
Одним із напрямків роботи в  навчальному році було визначення рівня психологічної готовності дітей старшого віку до навчання у школі.    Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності, рівня біологічної зрілості,  фонематичний слух та словник дитини.
Практичним психологом було проведено діагностичне обстеження дітей старшого дошкільного віку за тестом Керна - Ірасека «Готовність дитини до школи» в старших групах.
Високий рівень – 37,5 %
Належний рівень – 57,5%
Низький рівень – 5%
Рівень  розвитку психічних процесів дітей досяг такого ступеня, на якому можлива цілеспрямована діяльність і поведінка, що підпорядковується свідомості дитини.
Також було проведено анкетування батьків «Чи готова Ваша дитина до школи?».
Практичним психологом була проведена корекційна робота з дітьми, а саме:  корекційно-розвивальна робота «Психологічна готовність дітей старшого віку до навчання у школі». У цій корекційно–розвивальній програмі використано такі методи:
• дидактична гра;
• методи усвідомлено-логічного типу, що засновані на використанні основних операцій мислення, класифікації, узагальнення, порівняння;
• комбіновані запитання;
• знаходження внутрішніх ресурсів (розв’язання проблемних, нестандартних ситуацій)
Корекційно-розвивальна програма спрямована на розвиток усіх психічних процесів дитини; формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років; виховання культури ділового спілкування дитини з дорослими та однолітками.
Однією із задач у роботі з дітьми було вивчення рівня нервово-психічного  розвитку дітей раннього віку.
На 2 році життя основними показниками є такі: розвиток розуміння й активної мови, сенсорний розвиток, ігри та дії з предметами, подальше становлення рухової активності, умінь і навичок.
У віці від 2 до 3 років основними показниками є активна мова, сенсорний розвиток, участь в іграх, конструктивна та образотворча діяльність, рухова активність. За цими показниками було проведено вивчення нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.
За результатами обстеження можна побачити, що 46,6% вихованців дитячого садка  - 14 дітей — мають нормальний нервово — психічний розвиток, у 16 дітей раннього віку – 53,4% - було виявлено низький рівень нервово — психічного розвитку. З 16 дітей:
а) затримка 1-2 показників — спостерігається у 8 дітей
б) затримка 3 -5 показників — виявлена у 6 дітей
в) затримка 6-7 показників — виявлено у 2 дітей
Низький рівень нервово-психічного розвитку пов'язаний як з особливостями виховання у сім'ї, так і з біологічними факторами (перебіг вагітності, пологів). Найбільша затримка проявляється у навичках активної мови, в сенсорному розвитку, що негативно впливає на подальше становлення маленької людини.
З дітьми раннього віку були проведені корекційно-розвивальні заняття як групові, так і індивідуальні. На психофізичний розвиток дитини в ранньому віці мають суттєвий вплив батьки, її родина. Тому батькам були надані рекомендації, були проведені консультації.
 Вихователям були надані рекомендації щодо проведення розвивальних занять та спілкування з дітьми.
Результативність корекційно-розвивальної роботи
В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні висновки відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль.
Проводилась цілеспрямована корекційно-розвивальна робота з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям. Негативних емоційних станів, розвиток позитивної моделі поведінки.
Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно-відновлювальна робота психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям.
Створення цілісної корекційно-розвивальної системи для дітей з особливостями у розвитку — складне завдання, що вимагає залучення різних фахівців. В умовах дитячого садка корекційна робота буде ефективною тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється в комплексі, що включає педагогічну та психологічну корекцію. А також спільна співпраця з батьками та їхня позиція.
Просвітницька діяльність
Протягом  2016/2017 навчального року за консультацією звернулось 17 осіб, з них 11 – батьків, та 6  - вихователів.
Найбільш актуальною проблемою за якою зверталися батьки були проблеми поведінки та взаємодії з однолітками та адаптація до дитячого закладу.
 Батькам та педагогам були надані рекомендації щодо вирішення проблем.
Проблеми і недоліки в діяльності психолога.
На даний час в роботі є такі недоліки; слабка матеріальна оснащеність, брак методичної літератури, відсутність робочого комп’ютера. Такі недоліки ускладнюють робочий та навчальний процеси. Але поступово навчально-методична база, наочний, стимульний матеріали збільшується.
В подальшій роботі треба звернути увагу на роботу з батьками – налагодити профілактично-корекційну роботу (ввести тренінги для батьків з дітьми), а також ще більш тісно працювати з вихователями та логопедами, більш досконало проводити корекційні заняття з дітьми, в яких встановлено аутичний діагноз.
Перспективи розвитку — пройти курси підвищення кваліфікації та пройти атестацію.
 
 
Інформаційні та комунікативні технології в системі роботи ДНЗ
          Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти.
На сьогодні в закладі наявні: 1 персональний комп’ютер, 1 принтер. В ДНЗ також наявна та успішно функціонує локальна мережа 3-х служб: управлінської, методичної, психологічної.
         Впровадження ІКТ в освітній простір ДНЗ впродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:
·        ведення ділової документації;
·        використання електронної пошти,;
·        використання Інтернет;
·        функціонування блогу закладу.
          Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:
·        проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;
·        атестація педкадрів;
·        робота педагогів із самоосвіти через опрацювання інтернет-ресурсів з  
          питань дошкільної освіти.
       Упродовж року активно використовувались ІКТ  в навчально-виховному процесі: у діяльності психологічної служби ДНЗ під час проведення психодіагностичної, просвітницької, корекційно-відновлювальної, розвивальної та організаційно-методичної роботи.
Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало змогу:
·      підвищити ефективність освітнього процесу (заощадив час на розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення);
·     підвищити рівень роботи методичної служби ДНЗ завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;
·     підвищити рівень роботи психологічної служби ДНЗ через широке використання моніторингових процедур з різних аспектів її діяльності та використання мультимедійного супроводу у просвітницькій роботі з батьками щодо збереження та зміцнення психічного здоров’я дітей;
·     удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на блозі ДНЗ інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення інтернет-консультацій тощо.
Однак, недоліками в роботі ДНЗ з питань інформатизації є:
·     низька ІКТ-компетентність деяких педагогів;
·     недостатня оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою;
·     несистематично поповнюються розділи та поновлюється інформація на офіційному блозі ДНЗ.
       Виходячи з вищеназваних недоліків, визначені такі завдання ДНЗ щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:
·     подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;
·     організація проведення майстер-класів для педагогів ДНЗ з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;
·     розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп;
·     подальше розроблення і апробація технологій мультимедійного супроводу освітнього процесу;
·     розширення парку комп’ютерної та оргтехніки в ДНЗ;
·     оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ДНЗ;
·     активізація батьків, педагогів та інших фахівців ДНЗ для створення єдиного інформаційного середовища;
·     систематично поповнювати розділи та поновлювати інформацію на офіційному блозі ДНЗ.
 
 
Соціально-економічний розвиток ДНЗ.
Важливим аспектом функціонування дошкільного закладу є стан приміщення, території, групових кімнат. Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам.
 Дошкільний заклад розрахований на 8 груп, функціонувало 7 груп протягом року. Усі приміщення ДНЗ відповідають не лише санітарно-гігієнічним нормам, але й сучасним вимогам до їх естетизації. У ДНЗ є спортивна, музична зали.
Територія закладу має огорожу по всьому. Кожна група має окремий майданчик із зеленими насадженнями. На території розміщено фізкультурний майданчик, функціонують земельні ділянки, квітники. Озеленення постійно оновлювалось на протязі всього року – проводилось вирубання старих дерев і висадження нових.
Для групових майданчиків завезено пісок, виконано ряд ремонтних робіт по благоустрою приміщень закладу, пофарбовано огорожу та ігрові і малі спортивні форми. Методичний кабінет поповнено методичною та дитячою літературою, проведена підписка на періодичну пресу.
Згідно з правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, наказу Міністерства палива та енергетики України «Про підготовку теплових систем та електромереж закладів освіти», з метою якісної підготовки теплових систем та електромереж до роботи у осінньо-зимовий період у ДНЗ призначались відповідальні за підготовку ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період, вживались необхідні заходи щодо безперебійного функціонування систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення згідно з нормативними вимогами. Складався «План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року» із зазначенням переліку робіт, джерел фінансування та строків виконання.
При підготовці до нового навчального року силами батьків та співробітників ДНЗ у групах раннього віку зроблено косметичні ремонти майданчиків ( вихователь Данчак І.М.) з використанням сучасних будівельних матеріалів. Минулого навчального року для покращення розвивального, ігрового середовища та безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу, придбано сучасні ігрові та дидактичні матеріали; поповнений м’який інвентар, господарчі товари, іграшки, дитячі меблі, які мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у дошкільному закладі. Придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей й атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал.
Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний.
Вихователям груп раннього та молодшого віку необхідно відновити та виготовити дидактичні матеріали для батьків з питань узгодження дій родини й педагогічних працівників, щодо зміцнення здоров'я дітей, покращення адаптації малят до умов садка.
 
УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ РОБОТИ ДНЗ
 
Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, так і його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.
 
Але на сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу засвідчує, що поряд з успіхами в роботі є і недоліки, які необхідно вирішити в новому навчальному році. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь