A A A K K K
для людей із порушенням зору
Городоцька міська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Звіт директора ЗДО «БЕРІЗКА» ЗА 2018-2019 н.р

Згідно з планом роботи на навчальний рік, пріоритетні завдання педагогічного колективу вирішувалися за допомогою різних форм індивідуальної та колективної роботи з дітьми, педагогами та батьками.  Проводилася планомірна систематична робота з метою забезпечення повноцінного фізичного, психічного, духовного розвитку дошкільників, створення сприятливих умов для творчої реалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

В минулому 2018 –2019 навчальному році в ЗДО функціонувало 7 груп, з них 2 раннього та 5 дошкільного віку, в яких навчалось 182 дітей.

Педагогічна рада, методична рада, творча група ЗДО спрямували зусилля на вирішення наступних питань:

• Розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

• Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі.

• Підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.

• Урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів.

• Дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною.

Педагогічний процес здійснювали 15 педагогів , з них:

 1. За результатами атестацій присвоєно:кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” – 5 педагогам;

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії” – 1 педагог;

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії” – 0;

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 3 педагогам

 • педагогічне звання «Вихователь-методист» - 3 педагога.

 • За стажем педагогічної роботи:

 • до 5-ти років – 5 педагогів;.

 • від 5-ти до 10-ти років – 0;

 • від 10-ти до 20-ти – 5 педагогів;

                *  після 20-ти –  5 педагогів.

 3.    За освітою:

 • вища – 10 педагогів;

 • середня спеціальна– 5 педагогів

Для реалізації головних завдань, що були поставлені перед колективом, адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики рівня роботи педагогічних працівників та їх самооцінки, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом, відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів директора закладу.

В минулому навчальному році проатестовано 1 педагога і встановлена відповідна кваліфікаційна категорії:

1. Борита І.І. підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічного колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які педагоги шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року. Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Старша медична сестра».

Для формування вміння спрогнозувати результати удосконалення власних професійно значущих якостей, розуміння педагогами їх впливу на покращення якості навчально-виховного процесу в цілому, усвідомлення значення власного професійного іміджу, для формування нових професійних навичок і вмінь, з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань на 2018-2019 навчальний рік, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, консультації, банки педагогічних ідей, теоретичні модулі, конкурси знавців, конкурс педагогічної майстерності «Імідж сучасного педагогічного працівника та його роль у формуванні особистості дошкільника», оформлення та поповнення особистих портфоліо педагогів тощо

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та успішно проведені упродовж навчального року такі форми методичної роботи:

• педради, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цікаво і змістовно були проведені педради «Завдання педагогічного колективу на 2018/2019 н.р», “ Розвиток правової свідомості особистості у дітей  дошкільного віку, на яку було запрошено начальника служби в правах дітей Городоцької РДА Гулавського В.В., щоб підвищити правову культуру вихователів, їх педагогічну кваліфікацію. «Формування навичок соціальної і економічної освіти дошкільників засобами ігрової діяльності»

, під час яких  були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи: робота в мікрогрупах, «мозковий штурм», практична робота в командах, моделювання, презентації ідей , інформаційного та практичного матеріалу за Програмою «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»

• Круглі столи, консультації, семінари тощо на яких розглядались різноманітні питання з організації навчально-виховної роботи у дошкільному навчальному закладі:  «Навчання дітей дошкільного віку складати розповіді за картиною», «Уроки Сухомлинського:уроки мислення,милування,доброти» , тренінг для педагогів"Духовно-гуманістичне виховання сучасних дошкільників на основі педагогічних ідей В.О.Сухомлинського

«Переказ оповіданнь В.О. Сухомлинського з використанням інноваційної технології "Мнемотехніка" . Майстер-класи для педагогів ЗДО - "Лепбук як новітній інтерактивний метод навчання дошкільнят"-Клепацька І.В.  та  Слободян Олена Миколаївна - "Робота з репродукціями картин сучасних художників за програмою "Впевнений старт". «  «Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дітей». Тренінг «Профілактика стресів в педагогічній діяльності»,«Мнемотехніка-технологія ефективного засвоєння інформації» «Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням» та ін.. Все це сприяло поглибленню знань вихователів з дошкільної педагогіки, розв`язанню різноманітних питань , підвищенню фахової майстерності педагогів.


 Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:

• відкриті  перегляди занять та гурткової роботи.

• групові  та індивідуальні  консультації.
 Під час колективних переглядів встановлено, що з дітьми проводиться систематична робота, про що свідчать відповіді вихованців та предметно-практична діяльність дітей. Вихователі мали змогу продемонструвати власний підхід до організації освітньо-виховного процесу .Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів.

Вихователі звітували перед  колективом,  обмінювались  досвідом, роздумами, інформацією, організовували тематичні виставки. Організація на педагогічних  формах роботи  була дієвою та змістовною, повсякчас відчувалась відповідальність педагогів за успішність навчально-виховного процесу, збереження життя та зміцнення здоров’я дітей. Проводилась робота по формуванню у дітей  психологічної та  фізичної готовності до систематичного навчання в школі.   

З метою створення умов для продовження успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів, надалі практикується така форма роботи як наставництво. Завдяки вмілому управлінню з боку директора Сапоговської Н.М. й наставників: методиста Борити І.І., вихователів Клепацької І.В. Радомської А.М., молоді педагоги: Косарєва Т.А., Демидюк О.П.,Лисенко Л.А., Височинська А.Б. отримують дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу.

Весь колектив дошкільного закладу працював над збереженням та зміцненням психічного, фізичного здоров’я дошкільнят,  спрямовувались  зусилля на створення ігрового середовища у групових приміщеннях з різноманітним ігровим обладнанням, для реалізації пізнавальної і соціальної активності дітей, значна увага приділялась заохоченню до використовування в іграх дітей набутого ними життєвого досвіду, забезпечувались педагогічні основи для формування у дошкільників  елементарних уявлень про свої права та обов’язки, створювались педагогічні умови для успішного процесу набуття дітьми мовленнєвої компетенції. Дошкільники старшої групи "Бджілка" ,вихователь Слободян О.М. підтримали флеш-моб "Вільна гра дітей, або День без іграшок!" запропонований Катериною Крутій, доктором педагогічних наук.

Педагоги активно використовували сучасні форми і методи роботи з дітьми, творчо підходили до вирішення даних проблем.

Вихователями були проведені тематичні та інтегровані заняття:

Тематичне заняття  «Ту країну де живем Україною зовем »

вересень

вихователі груп


 Заняття валеологічного змісту пошуково-дослідницькою діяльністю «Про тіло треба дбати»
 

жовтень


 Лисенко Л.І.

Інтегроване заняття «Незвичайні зустрічі»./пріоритетом театралізованої діяльності/
 Інтегроване заняття «Усі професії важливі»

листопад

Хитра М.А.
 

Зеленюк О.М.

 

 

.

Комплексне  заняття з використанням лепбука «Не можна у світі без книги прожити».
 Інтегроване заняття «Як чинити,щоб менше хворіти?»

січень

Клепацька І.В.

 

  Косарєва Т.А.

Інтегроване заняття «Будь обачнішим малюк, гостре не бери до рук»/безпека життєдіяльності/
 

лютий


 Радомська А.М
 

Інтегроване заняття «Права свої знай, обов’язки не забувай»

березень


 Слободян О.М.

Заняття з  музики «В гостях у нотному будиночку»
 Комплексне заняття «В гості казочка прийшла»/мнемо технологія /

квітень

 

Борита Г.І.

Височинська А.Б.

 

Ітегроване заняття «Весно-красна, гостя  наша.»

квітень

ДемидюкО.П.

Нетрадиційне малювання «Царство золотої рибки» /акватипія/
 Заняття з фізкультури  «Зарядка на павутинці» з використанням нетрадиційного обладнання

травень

Паламар Т.
 

Дрибушко Т.В.

 

Педагогічний колектив продовжував працювати над оновленням стратегії і тактики взаємодії з батьками. У спілкуванні з ними, педагоги створювали атмосферу довіри, розширювали й поглиблювали уявлення членів родини про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, ознайомлення батьківської громади з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти. Для реалізації цих завдань педагоги нашого закладу використовували у своїй роботі різноманітні форми роботи з батьками. Це і батьківські збори, засідання ради закладу, батьківських комітетів, відкриті заняття, бесіди за круглим столом, конференції, родинні свята, дозвілля, тематичні виставки, консультації . Традиційний День відкритих дверей "Ту країну де живем -Україною зовем!"для  батьків та вихователів це хороша нагода поспілкуватися, стати партнерами у такій важливій справі як виховання дітей, Свято до Дня Захисника Вітчизни  та Дня Вишиванки.

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу закладу дошкільної освіти і НУШ на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це було проведено зустріч педагогів ЗДО "Берізка" з вчителями початкової школи та ліцею №4 з батьківською громадою, щоб показати зв'язок програми" Впевнений старт", методів і форм навчання в дитячому садку і НУШ та донести цю інформацію до батьків.

Цікавими та змістовними були підготовлені та проведені педагогами різноманітні свята та розваги, а саме  родинне свято у ясельних групах «Посвята в дошкільнята» - вихователі Радомська А.М.Демидюк О.П. Височинська А.Б., сімейне дозвілля «Святий Миколай ти до нас завітай»-вихователь Слободян О.М. ,розвага «Дзвонять дзони Великодні»- вихователь Хитра Л.А., муз керівник  Борита Г.І., свято День іменинника для дітей групи «Ромашка» вихователі Клепацька  І.В, Дрибушко Т.В. та муз керівник Стецюк Л.А. , театралізована вистава «Іменини  у кози Марини» вих..Зеленюк О.М. та Хитра Л.А.
 Тиждень правового виховання проводився із залученням дітей до різних форм роботи: заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, читання художніх творів, моделювання ситуацій та їх розв’язання.

 В ЗДО "Берізка" відбувся семінар-практикум для вихователів закладів дошкільної освіти району на тему "Правове виховання дошкільників -одна з умов формування життєвої компетентності особистості", на якому ми презентували свій досвід роботи заняття «Свої права ти добре знай,їх шануй та захищай» - Слободян О.М., тренінг «Правове виховання дітей дошкільного віку,як необхідна складова створення безперервної освіти і виховання нового покоління громадян»- методист Борита І.І., та спортивна розвага з участю батьків –фізінструктор Дрибушко Т.В.


  Протягом року було організовано роботу гуртків, а саме:

 • моральний «Зернятко Добра» - Слободян О.М..

 • комунікативно -мовленнєвий«Англійська для малят» - Демидюк О.П.

 • спортивний гурток «Здоровячки»–  керівник  Дрибушко Т.В.

 •   гурток «Компютерна грамотність для малят» -  Мазур К.В.

 • хореографічний гурток «Грація» - керівник Дрибушко Т.В.

 • гурток «Маленька господарочка»- керівник Зеленюк О.М.

 

Під час перевірки відвідано гурткові заняття,  перевірено плани роботи, проведено співбесіди з керівниками гуртків та дітьми. Планування роботи здійснюється згідно з факультативними програмами.

Гурткова робота спрямована на розвиток творчості дошкільників, їх здібностей,талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб дітей щодо реалізації їх особистості. Керівники  гуртків ставлять перед собою завдання зберегти, збагатити, а також розвинути обдарування дитини.

Варто відмітити творчий підхід у своїй роботі інструктора з фізичного виховання Дрибушко Т.В., яка постійно займається самоосвітою та вдосконаленням професійних умінь і навичок, дослухається до порад і зауважень вихователя-методиста та директора.

Весь фізкультурно – оздоровчий режим у ЗДО спрямований на збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування  у них життєво важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей, забезпеченню належного рівня фізичної підготовленості, виробленню звички до здорового способу життя.

Велика увага приділяється створенню сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дітей з їх фізичним розвитком. Дрибушко Т.В. працює над збалансованим впровадженням різних форм активності дошкільників. Проводяться різноманітні комплексні, інтегровані заняття, спортивні свята, розваги, змагання, дні здоров’я, які сприяють підвищенню функціональних можливостей дошкільнят, покращенню стану їхнього здоров’я та розвивають працездатність. 

Традиційними є проведення День здоров'я . Дуже запам’яталася спортивне свято-розвага "Юні пожежники", спортивна розвага  «Хата на тата » у  старшій групі «Капітошка» участю дітей та їх батьків,  змогли закріпити рухові навички, прищеплювалось дітям бажання виконувати вправи разом із дорослими, надаючи можливість ситуативного спілкування. Батьки та вихованці були відзначені дипломами та медалями за активну участь у спортивних заходах. 

Профілактика плоскостопості у дошкільників є одним із важливих завдань , яке постійно здійснюють у ЗДО "Берізка" систематично і послідовно на заняттях гуртка "Здоров'ячки".

Протягом навчального року в закладі проходив  семінар- практикум «Світ В.О.Сухомлинського» до 100 річчя з дня народження видатного педагога. На дану тематику педагоги обмінювались досвідом: так вихователь-методист провела тренінг « Впровадження гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи педагогів як інтелектуальна основа педмайстерності», практикум для батьків «Щоб від казки була користь», вихователями усіх вікових груп був проведений освітній тиждень «Стежинами оповідань В.О.Сухомлинського», проведено розвагу –драматизацію за творами Сухомлинського.

Слід відмітити роботу молодого спеціаліста  музичного керівник Стецюк Л.А., яка складала разом з вихователями сценарії до різних свят, музичних розваг, заходів та знаходила і розучувала з вихованцями музичний репертуар. Під керівництвом Лілії Анатоліївни була організована робота гуртка « Юні вокалісти». Було проведено діагностичне обстеження дітей різних вікових груп з метою визначення їх музичних здібностей, музично-дидактичні ігри для розвитку  творчості дітей.

Вирішальним показником  оцінювання  дієздатності   сучасного закладу дошкільної освіти є становлення нової системи освіти,  орієнтованої  на  входження  у  світовий інформаційно-освітній  простір.  Цей  процес супроводжується  істотними  змінами в  педагогічній теорії  та  практиці  навчально-виховного  процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання,  які  повинні  бути  адекватними  сучасним технічним  можливостям та сприяти  гармонійному входженню  дитини  в  інформаційне  суспільство. Тому у нашому закладі був створений інформаційний веб-сайт закладу, який дав можливість забезпечувати сучасний рівень оцінювання діяльності закладу, значно підвищити ефективність освітнього процесу ЗДО.

Велику і дієву роботу з покращення та модернізації навчального процесу проводить вихователь-методист Борита Ірина Ігорівна, яка організовувала творчі способи освітньо-виховної роботи, засновані на співпраці педагогів, батьків та дітей. Вони були спрямовані на взаємодію та практичну діяльність задля досягнення визначеної мети.

Методична робота в дошкільному закладі була направлена на створення комфортного середовища у педагогічному процесі, який реалізовувався завдяки використанню принципу особистісно-орієнтованої педагогіки в роботі з педагогічними працівниками та дітьми. Створювались чіткі організаційно-методичні заходи та особливі підходи до керування педагогічним колективом для успішного вирішення проблеми щодо формування  свідомості дошкільника. Забезпечувався методичний супровід засвоєння педагогами інноваційних методів та прийомів для досягнення вихованцями закладу необхідних  компетенцій. Надавалась значна увага формуванню інформаційної культури педагогічних працівників, забезпечувалась підготовка до практичного використання педагогами засобів інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності. 

Участь в районному конкурсі «Освіта Городоччини на шляхах реформування» підтвердила здобутки наших педагогів, які взяли  призові місця-Слободян О.М. авторська збірка «Де живе совість» -І місце, Зеленюк О.М.-проект «Трудова діяльність»- ІІ місце, Клепацька І.В.-досвід роботи з патріотичного виховання та Творча група ЗДО –«Військово –патріотична гра «Соколята» як дієвий засіб патріотичного виховання –ІІІ місце. Під час творчого екологічного проекту       « Збережи деревце»,  під керівництвом вихователя-методиста Борити І.І., вдалось розробити алгоритм освітньої роботи щодо ознайомлення дошкільників з необхідністю збереження дерев, збору макулатури для вторинної переробки, через організацію проектної діяльності, узгодити роботу всіх педагогічних працівників дошкільного закладу задля успішної реалізації завдань проекту, залучити до співпраці родини вихованців.

Підбиваючи підсумки роботи над проектом, було запропоновано педагогам колективно з дошкільнятами посадити дерева та кущі . Неослабленою була увага  до питання  підвищення  кваліфікації педагогічних кадрів, спільно вирішувались актуальні питання. Педагоги приймали активну участь у роботі методичних секцій міста, конкурсах різних рівнів, обмінювались досвідом роботи.

Курсову  перепідготовку  при  ХОІППО  пройшли педагоги Сапоговська Н.М., Височинська А.Б.  

 Борита І.І. брала активну участь у конференції, яка організовувалась Хмельницьким обласним  інститутом післядипломної педагогічної освіти, тема участі – стаття з досвіду роботи творчої групи«Дитяча патріотично- спортивна гра українського козацтва «Соколята» як засіб формування патріотично свідомого громадянина», та виступ на всеукраїнській конференції «Застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності». 

Методист Борита І.І. була слухачем тренінгу «Формування медіа інформаційної компетентності учасників освітнього процесу дошкільного  навчального закладу », які проходили в «Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти».

Адміністрацією закладу протягом року надалі проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингової шкали  роботи педагогічного колективу за різними критеріями.    

Дошкільний заклад брав активну участь у різноманітних заходах, конкурсах, виставках, оглядах творчих робіт, які були організовані управлінням освіти і науки Городоцької ОТГ. 

Так, докладені зусилля у виготовленні тематичних виробів  виставки-конкурсу «Великоднє яєчко», участь у Всеукраїнському занятті доброти "Гуманне та відповідальне ставлення до тварин ".

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт». Зорієнтованість педагогів на особистість дитини стала основою реалізації її природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. 

Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів з дітьми шостого року життя  Слободян О.П.,Зеленюк О.М. та Лисенко Л.А. було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку, згідно вимог програми «Впевнений старт».

Підсумковий моніторинг рівня знань дітей та результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій. Дошкільники показали відмінні знання з логіко-математичного розвитку, ознайомлення з природою, ознайомлення з довкіллям, більшість дітей мають збалансований словниковий запас; мають уявлення про речення, слово, склад, звук,  мають навички звукового аналізу.

         Основними завданнями діагностичного обстеження було:

1.Своєчасне виявлення й оцінювання реального стану дошкільної освіти в старших групах, її відповідність державним вимогам;

2.Підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;

3.Максимально об’єктивне прогнозування, як можливостей так і процесу розвитку дошкільної освіти у закладі.

Необхідно відмітити, що в ході моніторингового дослідження, в загальному, рівень знань, умінь і навичок дітей старших груп ЗДО,  порівняно з минулим навчальним роком, має позитивну динаміку. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

В основному діти старших груп  мають  хороші  знання для продовження навчання у школі, про що засвідчили підсумкові інтегровані заняття «Я і Всесвіт» та «Мисливці за знаннями», проведені вихователями Зеленюк О.М. та Слободян О.М.  Отже, можна стверджувати, що всі діти до навчання в школі готові, мають належний потенціал знань, умінь, навичок.    

Слід відзначити роботу Творчої групи закладу, яка працювала за темою: «Сталий розвиток», керівником якої була вихователь, який має педагогічне звання «Вихователь-методист» Клепацька І.В..  Творчою групою на допомогу вихователям було підібрано наукову та методичну літературу з даної теми, оновлено та доповнено у методичному кабінеті літературно-художній, музичний, ілюстрований матеріал. Члени Творчої групи брали активну участь у підготовці та проведенні загальних батьківських зборів за темою: «Еколого- доцільне виховання дитини дошкільного віку».

Двічі на рік у листопаді та квітні  в нашому закладі проводилися Тиждень безпеки дитини .Метою заходу було удосконалення теоретичних і практичних навичок дітей, їх батьків, педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу з питань захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій.   На території ЗДО "Берізка" відбулися тактико-спеціальні навчання з відпрацювання дій у незвичайних ситуаціях в дошкільних закладах караулом Державної пожежної частини м.Городка 

Впродовж минулого навчального року велася наполеглива робота щодо  зміцнення матеріально – технічної бази закладу, завдяки чому покращено умови перебування дітей у закладі,  збагачено ігрове середовище. Значну спонсорську допомогу у покращенні умов освітньо – виховної діяльності, у поповненні дидактичного та методичного матеріалу  надають батьки.     

Вдалося підвищити рівень господарської діяльності. Адміністрацією дошкільного закладу постійно здійснювався  оперативний контроль за роботою структурних підрозділів: їдальні, пральні.

Щомісячно контролювалася робота завгоспа Котяхова О.Л. та сестри медичної старшої Івах І.І. щодо завезення, збереження продуктів харчування, додержання строків реалізації, вхідного контролю якості продуктів, ведення документації згідно Інструкції, виконання режиму економії електроенергії, тепла, своєчасний ремонт меблів та сантехніки; роботу кухарів – закладка продуктів харчування, якість та технологія приготування страв, норма видачі порцій, дотримання санітарного – гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування, виконання Інструкції з охорони праці; роботу пральниць – дотримання графіку зміни білизни, якість прання та прасування білизни, дотримання норм витрат миючих засобів, збереження обладнання.

Під постійним контролем стояло питання щодо перевірки якості прибирання приміщень ЗДО згідно графіку, своєчасне проходження медичного огляду працівниками закладу. На розгляд виробничих нарад виносилися питання  підготовки приміщень ЗДО до зимового періоду, проводилися аналізи захворюваності та організація харчування дітей.

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Директором Сапоговською Н.М. розроблений план та картки контролю за організацією харчування в ЗДО. Результати контролю відображені в журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується. В ЗДО ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: перевірка проведення вихованцям профілактичних щеплень, вимірювання антропометричних даних, перевірка постави, огляд на педикульоз.

В ЗДО постійно та суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основі державних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законі України «Про охорону дитинства», Законі України «Про дошкільну освіту».

Питанню соціального захисту педагоги приділяли увагу на засіданнях Ради закладу, батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Проводилась певна робота щодо попередження насильства в сім’ї та профілактики насильства щодо дітей дошкільного віку.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю директора Сапоговської Н.М., відповідальних осіб, комісії з охорони праці та Ради дошкільного закладу.

Планомірна робота проводилась з дітьми та їхніми батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено.

Результати  перевірок виконання  вимог із питань  охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності ЗДО у 2018-2019 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічного колективу визначаємо  добрим .

Але поряд з досягненнями в методичній роботі є і недоліки:

Залишається проблема впровадження ІКТ в педагогічний процес.

Інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок, хоча й відсоток педагогів, які володіють комп’ютером становить 82%. В 2019/2020 н.р. буде продовжено навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, PoverPoint та іншими .

Недостатньо проводилась поглиблена робота педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2019/2020 навчальному році необхідно:

1. Створити умови для конкурсу професійної майстерності в ЗДО і залучити педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

2. Активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково- методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

3. Налагодити роботу творчої групи «Формування соціальної компетентності особистості як засобу підвищення якості освітньої діяльності».

4. Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь