Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи директора інклюзивно-ресурсного центру Городоцької міської ради

Дата: 26.04.2018 11:31
Кількість переглядів: 1247

Городоцька  міська рада

Хмельницької області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

25 квітня   2018 року                                                                                  №  241  – 2018 р.

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Городоцької міської ради Хмельницької області

 

               Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»:

 

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області з 26 квітня 2018 року (перелік посад згідно додатку №1).
 2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади згідно з додатком №2.
 3. Повідомлення про оголошення конкурсу (додаток №3) опублікувати на офіційному сайті Городоцької міської ради за електронною адресою: gorodocka.gromada.org.ua   26 квітня 2018 року.
 4. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області (додаток 4).
 5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області (додаток 5).
 6. Заступнику міського голови з гуманітарних питань О. Матвєйцевій, забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантної посади  протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу.
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань О. Матвєйцеву.

Міський голова                                                                                В.Підлісний

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 25 квітня 2018 р. №241

 

Перелік вакантних посад на які оголошено конкурс

 1. Директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         О.І.Бистрицька

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  25  квітня 2018 р. №241

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади

директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

      Основні вимоги до кандидатів:

 1. вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
 2. стаж роботи за фахом не менше п’яти років;
 3. обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         О.І.Бистрицька

 

 

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 25  квітня 2018 р. № 241

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Городоцька міська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Городоцької міської ради такі документи :

 • заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби ;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову  картку форми П 2-ДС ;
 • дві фотографії розміром 4 х 6 см ;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).
 • копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:

вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», стаж роботи за фахом не менше п’яти років, обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі  особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом  порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м.Городок, вул.Грушевського, 53, Городоцька міська рада, кабінет канцелярії (1-й поверх)   тел. 3-12-33.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                        О.І.Бистрицька

 

Додаток 4

до розпорядження міського голови

від  25  квітня 2018 р. № 241

 

Порядок

 проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

виконавчого комітету Городоцької міської ради

 

 1. Загальні положення

    1.1. Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

    1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради.

    1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією міської ради, яка створена розпорядженням міського голови.

    1.4.  Іспит проходять кандидати на заміщення вакантної посади, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

    1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

    1.6. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

  1.7. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

II. Організаційна підготовка до іспиту

    2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.     

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантної посади під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

      4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Керуюча справами(секретар)

виконавчого комітету                                                                      О.І.Бистрицька

               

Додаток 5

до розпорядження міського голови

від 25 квітня 2018 р. № 241

 

                      

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

      1.     Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

      2.     Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

      3.     Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

      4.     Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.       (ст.6).

      5.     Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого       самоврядування      (ст.7).

      6.     Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

      7.     Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

      8.     Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого             самоврядування та проходженням служби (ст.12).

      9.     Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

     10. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого       самоврядування (ст.14,15).

      11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

      12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого       самоврядування (ст.18).

      13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування       (ст.20).

      14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах       місцевого самоврядування (ст.23).

      15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне  правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

IV. Питання на перевірку знання

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

 

1. Право громадян на освіту (ст. 3 Закону України «Про освіту»).

2. Основні принципи освіти (ст. 6 Закону України «Про освіту»).

3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти (ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту»).

4. Державні стандарти освіти (ст. 32 Закону України «Про освіту»).

5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19 Закону України «Про освіту»).

6. Структура освіти (ст. 10 Закону України «Про освіту»).

7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (ст. 20 Закону України «Про освіту»).

8. Кадрове забезпечення сфери освіти (ст. 58 Закону України «Про освіту»).

9. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників (ст. 54 Закону України «Про освіту»).

10.Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти (ст. 79 Закону України «Про освіту»).

11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік ( ст.2 Закону України «Про дошкільну освіту»).

12. Роль сім'ї у дошкільній освіті (ст. 11 Закону України «Про освіту»).

13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження (ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту» ).

14. Типи дошкільних навчальних закладів (ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту» ).

15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу ( ст. 14 Закону "Про дошкільну освіту").

16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами» (ст. 1 Закону України «Про освіту»).

17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання» (ст. 1 Закону України «Про освіту»)

 

V. Питання на перевірку знання

Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2 Закону України «Про загальну середню освіту»).

2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).

3. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів (ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту»).

4. Соціальний захист учнів (вихованців) (ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту»).

5. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (п. 1 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»).

6. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (п. 3 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»). 

7. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням (п. 4 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»).

8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (п. 6 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»).

9. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням (п. 4 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»).

10.Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами» (ст. 1 Закону України «Про освіту»).

11. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку (постанова Кабінету Міністрів України № 872 від 15 серпня 2011 року).

12. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру (п. 1 Положення

про інклюзивно-ресурсний центр).

13. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру (п. 8 Положення

про інклюзивно-ресурсний центр).

14. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб (п.п. 11-18  Положення

про інклюзивно-ресурсний центр).

15. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами (п.п. 38, 39  Положення

про інклюзивно-ресурсний центр).

16. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру (п.п. 54-58 Положення про інклюзивно-ресурсний центр).

17. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру (п.п. 60-64 Положення

про інклюзивно-ресурсний центр).

 

 

Керуюча справами(секретар)

виконавчого комітету                                                                        О.І.Бистрицька

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь