Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Сектор з питань цивільного захисту населення

Адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, місто Городок, вулиця Шевченка Т, будинок 20 (2-й поверх)

Поштовий індекс: 32000

Графік роботи: пн-чт 8:00-17:15, пт 8:00-16:00

Обідня перерва: 12:00-13:00

Андрій Іванович МАКОГОН

начальник сектору з питань цивільного захисту населення

Структура сектору:

Головний спеціаліст - Івасюк Борис Іванович

Головний спеціаліст - Лихва Руслан Миколайович

 

ПОЛОЖЕННЯ

про cектор з питань цивільного захисту населення Городоцької  міської ради

1. Сектор з питань цивільного захисту населення Городоцької міської ради (далі − Cектор) є виконавчим органом Городоцької міської ради, і в межах території територіальної громади забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Сектор є підзвітний і підконтрольний раді та підпорядковується міському голові-керівнику Городоцької міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту України.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією, Кодексом ЦЗ та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерства надзвичайних ситуацій України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови міської ради, а також цим Положенням.

1. Основними завданнями Сектору є:

1) Забезпечення  реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Городоцької міської об’єднаної  територіальної громади;

2) Участь в організації відновлюваних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

4) Здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, та здійснює контроль за їх реалізацією у сфері цивільного захисту;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах повноважень визначених чинним законодавством з питань цивільного захисту;

4) аналізує стан цивільного захисту на території громади та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

6) вносить пропозиції щодо питань цивільного захисту у проекті відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь, у межах своєї компетенції, у підготовці заходів щодо розвитку громади;

10) розробляє проекти розпоряджень голови міської ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи ради;

12) бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії ради;

13) готує самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву міської ради;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у межах своїх повноважень;

15) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів,  протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень з питань цивільного захисту;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор;

19) постійно інформує населення про стан виконання заходів з питань цивільного захисту;

20) розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

21) організовує заходи щодо реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери управління;

22) розробляє та забезпечує реалізацію місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

23) бере участь у створені аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, забезпеченні їх діяльності та здійсненні контролю за готовністю до дій за призначенням;

24) організовує заходи із створення та підтримання у постійній готовності місцевої ланки територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

25) забезпечує за розпорядженням міського голови оповіщення та інформування керівного складу органів управління, сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

26) бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади, а також радіаційного, хімічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

27)здійснює координацію роботи створених аварійно-рятувальних служб, МПО та добровільної пожежної охорони

28) організовує роботу міської евакуаційної комісії;

29) бере участь у розроблені та здійснені на території громади  заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління в особливий період;

30) подає голові міської ради пропозиції щодо включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

31) бере участь у розроблені та організації здійснення заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

32) забезпечує взаємодію з управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації, яке забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту;

33) бере участь в організації забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

34) є робочим органом міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організовує та забезпечує її роботу, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій подає голові міської ради пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, бере участь у її роботі;

35) бере участь в організації та проведенні заходів, щодо навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міської ради, суб’єктів господарювання, що належать до сфери її управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

36) бере участь у роботі з виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту;

37) бере участь у підготовці пропозицій для прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності;

38) веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

39) здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

40) бере участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління міської ради;

41) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

42) бере, у межах своїх повноважень, участь у здійсненні антитерористичних заходів на території громади;

43) забезпечує отримання та доведення до населення громади розпоряджень про переведення місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

44) бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, в особливий період.

3.  Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати, в установленому законодавством порядку, від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції, щодо удосконалення  роботи міської ради у галузі цивільного захисту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) ініціювати скликання в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6) Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств, інших органів  виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7) Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4. Начальник сектору:

1) здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Секторі;

2) подає на затвердження голові міської ради Положення про Сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6) звітує перед головою міської ради про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії, виконкому питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) бере участь у  засіданнях сесії, виконкому міської ради;

9) представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  міської ради;

10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Сектору;

11) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова міської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

13) Штатний розпис та кошторис Сектору затверджує голова міської ради за пропозицією завідувача Сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники сектору несуть персональну відповідальність за чітке і своєчасне виконання функціональних обов’язків, порушення трудової дисципліни, етики поведінки та недотримання обмежень, передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, протидію та запобіганню корупції.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь