Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Звіт про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2020 року

   За 9 місяців 2020 року до бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 161 217,2тис. грн. Офіційних трансфертів отримано –  73 237,4 тис. грн., з них: базова дотація – 15 354,9 тис. грн., дотація з місцевого бюджету –   2 698,5тис.грн.,освітня субвенція – 47 908,3 тис. грн.,  медична субвенція – 5 837,7 тис. грн., субвенції з місцевих бюджетів – 7 275,8 тис. грн.

   Ріст надходжень доходів (без трансфертів) до планових призначень по загальному фонду – 103,4%, по спеціальному фонду – 81,2 %.

   До загального фонду міського бюджету надійшло  156 020 тис. грн., що на 2 773,6 тис. грн. більше до уточненого  плану., з них: власних доходів – 85 079,4 тис. грн., що на 2 773,6тис. грн. більше до уточненого  плану та на 2 962 тис. грн. більше, ніж у 2019 році за відповідний період.

   Перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду становить 101,8%. Власні надходження  в розрахунку на 1 жителя склали  – 2731 грн.(31151 чол.)

   Найвагомішим дохідним джерелом є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 62 %. Отримано 52 518,3 тис.  грн. Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 65,5%. По даному виду надходжень надійшло  34 371,9 тис. грн., виконання  становить 101,6 відсотка або на   528,9 тис. грн. більше уточнених планів. Найбільшими платниками податку на доходи найманих працівників є установи та організації бюджетної сфери (63,1%) та підприємства, такі як: ТОВ «Агрохолдинг 2012», ПАТ «Хмельницькобленерго», , ТДВ «Городоцьке»,ПРАТ «Городоцький Елеватор Суффле». ТОВ «27».Збільшення надходжень зумовлено ростом мінімальної та середньомісячних заробітних плат. Другим по питомій вазі надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (земельні паї). Його  за звітний період надійшло 16 388,4 тис. грн., що становить   31 % надходжень податку на доходи фізичних осіб, та на 2 965,4 тис. грн. більше запланованих  надходжень.,  виконання складає -122 %.  Найбільші платники, такі як: ТОВ СГП «Агропромтехніка», ТОВ «Мрія Фармінг Поділля», ТОВ «Агрохолдинг 2012», ТОВ  «Енселко Агро».

   Внутрішні податки на товари та послуги  склали 3 893,9 тис. грн., виконання за звітний період становить  96% або на 152,1 тис. грн. менше запланованих показників.. Це пояснюється  зменшенням ціни на пальне. За звітний період до міського бюджету надійшов акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 747,6 тис. грн. та акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 2 618,9 тис. грн..

   Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склав  526,4 тис. грн. , що на 80,3 тис. грн. більше запланованих показників. Найбільші платники - ТОВ  «Світ-Маркет», ТОВ  «Авантаж»,  ФОПи, такі як: Лісневська Н.В., Левицький В.Й.,Мізерний І.М.

   Місцевих податків за звітний період надійшло до бюджету  27 124,5тис.грн. Їх питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 32 %. Одним із них вагомим джерелом міського бюджету є  плата за землю. Надходження даного платежу склали 13 388,9 тис. грн., виконання становить 96,2% тис.,або на 519,2 тис. грн. менше до бюджетних призначень за звітний період через  податкові пільги на період карантину відповідно до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».    

   Земельного податку надійшло – 2 681,2 тис. грн. (20 % в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати – 10 707,6тис. грн. (80 %). Найбільші платники, такі як:ПП «Універсам», ТОВ  «Поділля Агросервіс»,ТОВ СГП «Агропромтехніка», ТОВ  «Поділля Агротрестгруп».

Єдиного податку надійшло в сумі 12 581,4 тис. грн., виконання становить 100,4 %, що на 44,9 тис. грн. більше планових призначень.

   До спеціального фонду міського бюджету  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2 900,4 тис. грн.,  в т.ч. надійшло  екологічного податку в сумі 52,7тис.грн.(найбільшими платниками екологічного податку є: КП «Городоккомунсервіс», ТОВ « Поділля-Агропромсервіс ».),власних надходжень бюджетних установ - в сумі 2 574,7 тис. грн.,з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -1 336,8 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 129,1 тис. грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 53,3 тис. грн.,інші  джерела власних надходжень бюджетних установ - 1 055,5 тис. грн. Надходження до бюджету розвитку складають за звітний період -272,7тис.грн.Субвенцій з місцевих бюджетів надійшло в сумі 2 296,8тис.грн.

   Завдяки перевиконанню дохідної частини  бюджету громади було забезпечено  в  звітному періоді головними розпорядниками коштів  досягнення цілей державної політики  у відповідній сфері діяльності.

   Видаткова частина міського бюджету  за 9 місяців 2020 року виконана на 82,0% до планових показників з урахуванням внесених змін  на звітний період і складає 150 944,8 тис. грн.,з них видатки загального фонду – 140 224,9 тис. грн., спеціального -10 719,9 тис. грн.

   За звітний період проведені видатки  на:

- заробітну  плату з нарахуваннями в сумі  –  103 142,0 тис. грн.

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 33,4 тис. грн.

- продукти харчування – 1 227,2 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  6 046,3 тис. грн.

   Видатки капітального характеру протягом звітного періоду проведені в сумі  8 801,5тис. грн.

   На «Державне управління» протягом звітного періоду 2020 року використано 15 937,8 тис. грн., з них на  утримання Городоцької міської ради і 17 старостинських округів  15 074,5 тис. грн.,  на іншу діяльність у сфері державного управління – 229,9 тис. грн.

   Капітальні видатки проведені в сумі 633,4тис.грн., які спрямовані  на капітальний ремонт частини будівлі під приміщення центру надання адміністративних послуг за адресою вул. Шевченко 20, м.Городок Хмельницької області (надане в довгострокову оренду).

   По галузі „Освіта” на утримання діючої мережі установ освіти, а  це 13 закладів загальної середньої освіти, 18 дитячих дошкільних закладів,  будинок дитячої творчості, методичний кабінет та  централізована бухгалтерія,  комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр», 2 школи естетичного виховання спрямовано 80 834,3  тис. грн., з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 73 654,4тис. грн.

Капітальні видатки проведені на суму 1 473,7 тис. грн.,в тому числі:

  • по закладах дошкільної освіти36,0 тис. грн. в т. числі: придбано холодильник для ЗДО «Казка»- 6,7 тис. грн., комплекти м’яких меблів та м’яких модулів для ЗДО 23,0 тис. грн. , морозильна камера для Радковицького ЗДО – 6,3 тис. грн.
  • по  закладах загальної середньої освіти1276,5 тис. грн.: придбана  комп’ютерна техніка на загальну суму 731,6 тис. грн., для дітей з особливими освітніми потребами придбані предмети довгострокового користування на суму 46,9 тис. грн., придбано обладнання для їдалень ( харчоблоків) ЗЗСО на суму 208,7 тис.грн. Виготовлена ПКД по блискозахисту для Городоцького ліцею №4 та ПКД для Городоцького ліцею №2 на суму 61,2 тис. грн. Від Центру організаційногосподарського забезпечення закладів освіти отримані підручники для шкіл, які розташовані в населених пунктах ОТГ  на загальну суму 206,4 тис. грн. Від аграрної компанії Великолевадському ліцею подарований комплект меблів на суму 21,7 тис. грн.
  • по школах естетичного виховання 38,8 тис. грн. :придбана комп’ютерна техніка для дитячої художньої школи на суму 18,1 тис. грн., для дитячої музичної школи придбані «тульські баяни» 2 шт. на суму 12,2 тис. грн. та мультимедійний проектор на суму 8,5 тис.грн.
  • 122,5 тис.грн. проведено капітальний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації будівлі інклюзивноресурсного центру-46,2 тис. грн. та капітальний ремонт приміщення  – 76,3 тис. .

   По галузі «Охорона здоров’я» проведені видатки в сумі 2 448,2 тис.грн., які спрямовані на первинну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги – 1 454,3 тис.грн.  на виплату  заробітної плати з нарахуваннями персоналу ФАПів та ФП які входять до Городоцької обєднаної  громади, на придбання наркотичних засобів, пільгових медикаментів та вакцини "Туберкулін", на придбання засобів індивідуального захисту для медперсоналу з метою недопущення їх захворюваності на Covid-19, на проведення лабораторного тестування методом імуноферментного аналізу ( ІФА) на Covid-19 та на виконання Програми транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують гемодіаліз на базі екстреної детоксикації Хмельницької обласної лікарні на 2020 рік – 145,4 тис.грн. Комунальному некомерційному підприємству «Городоцькій центральній районній лікарні», на виконання «Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна районна лікарня» Городоцької районної ради Хмельницької області на 2020-2021 роки» в сумі 848,5 тис.грн. з них на закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників та дезінфікуючих засобів для забезпечення функціонування лікарні на період карантинних заходів, які впровадженні в Україні у зв’язку з пандемією на гостру респіраторну хворобу Covid-19  – 37,1 тис грн..

   Капітальні видатки проведені в сумі 811,4 тис. грн., які спрямовані комунальному некомерційному підприємству «Городоцькій центральній районній лікарні»  на проведення капітального ремонту   приміщень травматологічного відділення  з метою передачі приміщень під палати для відокремленого перебування хворих з коронавірусною інфекцією та приміщення бувшого дитячого відділення, яке перемістили  в новий лікувальний корпус, під приміщення відділення анестезіології і інтенсивної терапії, оскільки дане  відділення  розраховане на 6 ліжкомісць та потребує розширення  для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

   По галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення, протягом  звітного періоду спрямовано 10 106,8 тис.грн., в тому числі: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 7 437,1тис.грн., районний центр соціальної реабілітації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 2 182,7тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість –22,1 тис.грн., інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання матеріальної допомоги населенню) – 464,9тис. грн.

   Протягом звітного періоду по галузі „Культура і мистецтво” на утримання діючої мережі  установ культури, а це 20 бібліотек (1 міська та 19 сільських), 1 краєзнавчий музей, 18 будинків культури (1 міський та 17 сільських БК) 5 сільських клубів,) та 1 централізована бухгалтерія, що фінансуються з міського бюджету  проведено видатків на  загальну  суму 6 820,3 тис. грн. з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 5 787,7 тис. грн., або 84,9% до загального обсягу видатків.

   Капітальні видатки проведені в сумі 693,0 тис.грн., а саме в  центральній бібліотеці проводиться капітальний ремонт – 599,1 тис. грн., для Городоцького краєзнавчому музею придбано проекційний екран вартістю 9,0 тис.грн., ноутбук – 11,5 тис.грн., цифровий фотоапарат - 12,6 тис. грн. від Хмельницької обласної бібліотеки з обмінного фонду отримано 583 примірники книг на суму 60,8 тис. грн.

   По галузі „Фізична культура та спорт” на утримання 2 установ фізичної культури, а саме: Дитячо-юнацької спортивної школи та Центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» спрямовано 896,5 тис. грн., з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 660,9 тис. грн., або 73,7% до загального обсягу видатків.

   По галузі  «житлово-комунального господарства» за 9 місяців 2020 року проведені касові видатки  на суму 13 351,0 тис. грн., в тому числі:

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 3 243 ,2 тис. грн.

- Організація благоустрою населених пунктів -8 729,6 тис. грн.

- Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності 28,1 тис. грн.

- Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)-1 350,0 тис. грн.

   На  «Економічну діяльність» у міському бюджеті за 9 місяців поточного року використано  коштів в сумі 7 354,8 тис. грн., в тому числі на:

   «Здійснення заходів із землеустрою» - 194,6 тис. грн., які спрямовані на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  із земель запасу в землі сільськогосподарського призначення та в землі загального користування( для створення громадських пасовищ, сіножатей, для дослідних та навчальних цілей, для розміщення полігону ТПВ, під кладовище).

«Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» - 2 806,7 тис. грн. тис. грн.,в т.числі:

  •  нове будівництво господарчопитного водопроводу по  вул. Котовського, вул. Горького, в с. Матвійківці – 244,2 тис. грн.,
  • розробка проєктнокошторисної документації та експертиза "Реконструкція  систем водопостачання  по вул. Мендєлєєва, Київська, Чехова, Івана Виговського в м. Городок”  130,0 тис. грн.,
  • Нове будівництво каналізаційної насосної станції по провулку Молочноконсервний в м.Городок   298,9 тис. грн.
  • Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Підлісний Олексинець 1530,8 тис. грн.,
  • Будівництво очисних споруд каналізації в м.Городок  потужністю 700м.куб/ добу – 530,3 тис. грн.,
  • Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу с.Слобідка Олексинецька 72,5 тис. грн..

   «Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення» - 141,0 тис. грн., а саме завершення реконструкції частини приміщення  Кузьминського ліцею під харчоблок дошкільного закладу.

   «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 4171,2 тис. грн., в тому числі придбано лотки водовідвідні, бруківку, бордюри дорожні, відсів гранітний,щебінь будівельний на суму 1 885,3 тис. грн.,

проведено поточний ремонт доріг міста та сіл ОТГ, поточний ямковий ремонт струменевим методом дорожнього покриття вулиць міста, нарізання, копання та прочищення водовідвідних каналів, грейдерування доріг на суму 2 268,5 тис. грн.

на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Грушевського в м.Городок-17,4 тис. грн.

   «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» - 27,6 тис. грн.

   На «Іншу діяльність» з міського бюджету використано коштів в сумі 92,3 тис. грн., в тому числі 63,8 тис. грн. спрямовані на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (закуплено спецодяг, засоби дезінфекції та паливо-мастильні матеріали для проведення дезінфікуючих заходів щодо запобігання та поширення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Проведено дезінфекцію під’їздів багатоквартирних будинків та автобусів),  28,5тис.грн. на виконання « Цільової Програми захисту населення  і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Городоцькій ОТГ на  2019-2021роки», а саме  на облаштування місць масового відпочинку людей на водному об’єкті, та оплату 39-й Державній пожежно-рятувальній частині Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області за надання послуг з обстеження підводної частини акваторії пляжу, з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування місця масового відпочинку населення на водному об’єкті (правий беріг ставка р.Смотрич, неподалік вул.Грушевського)

                                              Міжбюджетні трансферти

   На 9 місяців 2020 року Городоцькій ОТГ по загальному фонду з Державного бюджету України  передбачено з урахуванням змін міжбюджетні трансферти в сумі 63 263,2 тис. грн., фактично профінансовано 63 263,2 тис. грн., що становить 100% до планових призначень на  9 місяців2020 року.

   Городоцькій ОТГ по загальному фонду у звітному кварталі перераховані міжбюджетні трансферти з обласного бюджету  в сумі  5 080,5 тис. грн. по спеціальному фонду – 1 641,8 тис.грн.

   З районного бюджету надійшли міжбюджетні трансферти  для бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади в загальній сумі   2 465,9 тис. грн. з Сатанівської селищної ОТГ надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 140,0 тис. грн.

   З бюджету Городоцької міської ОТГ по спеціальному фонду спрямована інша субвенція  обласному бюджету в сумі 25,3 тис.грн. на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання  хімічних засобів захисту рослин та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання.

   З бюджету Городоцької міської ОТГ у звітному кварталі 2020 року спрямовані міжбюджетні трансферти для бюджету Городоцького району  в загальній сумі 3780,9тис.грн.

   З Городоцької міської ОТГ в звітному періоді спрямовані міжбюджетні трансферти для бюджету Лісоводської сільської ради  в  сумі  109,0 тис. грн. на спільне утримання зведеного загону місцевих пожежних команд для обслуговування населених пунктів Городоцької ОТГ.

           Начальник фінансового відділу                                      Валентина СВІТАНА

ДОДАТОК 1                                                                            ДОДАТОК 2

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь