Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року

 

Інформація про виконання міського бюджету

за І квартал 2019 року

І. Виконання доходів міського бюджету

                   У І кварталі 2019 року до бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 46 996,8 тис. грн. Офіційних трансфертів отримано –   23 585,3тис. грн.

       За звітний період 2019 року обсяг доходів загального фонду бюджету Городоцької міської об'єднаної територіальної громади склав  45 306,9 тис. грн., що становить 99,9 відсотка до плану. Власні доходи складають  – 22 306,9тис. грн., що на 43,8 тис. грн. менше до уточненого плану за звітний період та на 2 126,2 тис. грн. більше, ніж у 2018 році за відповідний період.

  Основним бюджетоутворюючим платежем є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі надходжень складає 48,7 відсотка. Надходження податку з доходів фізичних осіб станом на 01.04.2019 року складають 10 856,7 тис. грн. або 99,99 відсотка до запланованих бюджетних призначень на відповідний період. Найбільшими платниками податку з доходів найманих працівників є установи та організації бюджетної сфери, що фінансуються з міського бюджету: відділ освіти Городоцької міської ради  1 764,8 тис. грн.,центральна районна лікарня - сплачено 711,0 тис. грн.

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 11,5 тис. грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (ліс,надра) склали - 245,9 тис. грн., понад план надійшло 172,0 тис. грн.

Акцизний податок  невиконання складає – 989,1 тис. грн., при плані

1 200 тис. грн. фактично  отримано  130,2 тис. грн. (невиконання за даним показником пояснюється тим, що постанову про зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році прийнято 27 березня ,яка набула чинності з 30 березня 2019 року.  Зарахування  Державною казначейською службою до бюджету ОТГ не проведено.

Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок та орендна плата сплачені юридичними та фізичними особами, транспортний та єдиний податок) виконання - 152,6 %, при плані 3 201,0 тис. грн.,фактично  отримано 4 884,9 тис. грн., перевиконання - 1 683,9 тис. грн. Виконання забезпечено за рахунок понадпланових надходжень орендної плати з юридичних осіб на 1 402 тис. грн. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 688, Головним управлінням Держгеокадастру в Хмельницькій області здійснюється проведення  електронних земельних торгів щодо продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Так, за 3 місяці 2019 року Держгеока-дастром укладено 8 договорів оренди земельних ділянок,що передаються в оренду ,які розташовані за межами населених пунктів Городоцької міської об'єднаної територіальної громади. Відповідно до умов договору переможцю не пізніше 3 банківських днів з дня укладання договору необхідно сплатити річну орендну плату,в результаті до бюджету громади додатково надійшло 1 292,8 тис. грн.

     Обсяг власних податкових надходжень загального фонду  у розрахунку на одного жителя громади склав 704,1грн.
        З державного бюджету до загального фонду бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади надійшло трансфертів на загальну суму 23 585,3тис. грн., що становить 100 відсотків до  плану на звітний період,з них:

• базова дотація –        3 719 ,1тис. грн.;

• освітня субвенція  - 11 286,0 тис. грн.;
• медична субвенція – 5 474,8 тис. грн.;
• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 760,7тис. грн.;
Інші субвенції надійшли в сумі 1344,7 тис. грн.,

                Одержані доходи забезпечили: 
        - виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами та надаються бюджетним установам;
        - фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

 

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

Видаткова частина  міського бюджету по загальному фонду протягом І-го кварталу 2019 року виконана на 82,78 % до планових показників на вказаний період з урахуванням змін.

За 1 квартал поточного року по загальному фонду бюджету пройшли видатки на:

- заробітну  плату з нарахуваннями – 28498,62 тис.грн.

-  продукти харчування – 951,29 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5394,23 тис. грн.

- поточні трансферти – 6963,14 тис. грн.   

        Капітальні видатки протягом звітного періоду профінансовано в сумі 358,87 тис.грн.

 

                                          Міська рада

   На утримання Городоцької міської ради протягом 1 кварталу 2019 року використано 16740,89 тис. грн., що складає 823,78 відсотків кошторисних призначень загального фонду бюджету на період.

Обсяг видатків на виплату заробітної плати, включаючи нарахування склав 3668,77 тис. грн., або 81,3 % до планових призначень за відповідний період. В повному обсязі проведено розрахунки за спожиті  енергоносії, що в грошовому виразі становить 201,91 тис. грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг та інші поточні видатки, протягом звітного періоду, проведені видатки  в сумі 69,55 тис. грн.

        На  «Іншу діяльність у сфері  державного управління» протягом І кварталу 2019 року проведені касові видатки  в сумі 65,24 тис. грн.

Освіта

  На утримання дитячих дошкільних закладів Городоцької міської об’єднаної територіальної громади, за 1 квартал 2019 року по загальному фонду бюджету, використано 5 841,6 тис. грн., або 91,15% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін.

  Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 4285,7 тис. грн., якими повністю забезпечено виплату заробітної плати з урахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 975,2 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 404,8 тис. грн.

  Видатки спеціального фонду бюджету по дитячих дошкільних закладах за 3 місяці 2019 року складають 251,6 тис.грн. Дані видатки проведені за рахунок коштів, що надійшли від батьківської плати за харчування та відвідування гуртків – 190,7 тис.грн., за рахунок спонсорської допомоги – 12,6 тис.грн. та 48,2 тис. грн  за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток . Кошти витрачено на придбання продуктів харчування – 191,8 тис.грн., придбання  господарських матеріалів – 8,9 тис.грн.,придбання предметів довгострокового користування – 2,7 тис.грн., експертизу проекту капітального ремонту та проектно-кошторисну документацію для ремонту будівлі ЗДО «Ялинка» 48,2 тис.грн.

На утримання закладів загальної середньої освіти Городоцької міської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці 2019 року по загальному фонду бюджету використано 18 695,4 тис. грн., або 92,6% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін.

  Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 14377,04 тис. грн., якими повністю забезпечено виплату заробітної плати з урахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством для технічного персоналу. Заробітна плата  ж педагогічних працівників затримується щомісячно для 5-6 закладів на тиждень. У зв’язку з тим, що державна субвенція розділена помісячно в розмірі 3 762,0 тис. грн. при значно вищій потребі. Ситуація доведена до усіх педагогічних працівників, погоджена з профспілкою і передбачена в Колективному договорі у грудні 2018 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 966,2 тис. грн., на придбання продуктів харчування – 434,2 тис. грн.

На інші поточні видатки та оплату послуг та службових відряджень проведені видатки в сумі 918,0 тис. грн.

  Видатки спеціального фонду бюджету по закладах загальної середньої освіти за 3 місяці 2019 року проведені в сумі 249,2 тис. грн. Кошти витрачено на придбання продуктів харчування – 90,16 тис. грн.,  придбання  господарських матеріалів – 62,61 тис. грн, на експертизу проекту капітального ремонту та проектно-кошторисну документацію для ремонту будівель Жищинецького ліцею та Турчинецької гімназії – 96,48 тис. грн.

На надання позашкільної освіти дитячим будинком творчості протягом звітного періоду використано 205,0 тис. грн., або 74,88% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 200,8 тис. грн.  На  використання товарів  і послуг проведені видатки  в сумі 3,5 тис. грн., оплату електроенергії -  0,6 тис. грн.

 На утримання методичного кабінету протягом звітного періоду використано 187,1 тис. грн., або 84,76 % до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 160,4 тис. грн.  На  придбання товарів, оплату послуг та службових відряджень проведені видатки  в сумі 10,9 тис.грн., оплату енергоносіїв -  15,8 тис.грн.

На утримання бухгалтерії відділу освіти протягом звітного періоду використано 405,0 тис. грн., або 90,88 % до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 353,7 тис. грн.  На  придбання товарів, оплату послуг проведені видатки  в сумі 36,9 тис. грн., оплату енергоносіїв -  14,4 тис. грн.

                             Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення за І квартал 2019 року з загального фонду міського бюджету спрямовано 3046,94 тис.грн., або 88,9 відсотків до призначень, затверджених на 1 квартал 2019 року.

 На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по загальному фонду бюджету використано 2219,24 тис. грн., з них на оплату заробітної плати з нарахуваннями касові видатки проведені в сумі 1996,76 тис. грн., що становить 93,66 % до загального обсягу видатків за звітний період.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв по загальному фонду використано 110,52 тис. грн., або  100 %  від запланованих витрат на вказаний період.

На оплату продуктів харчування за 1квартал 2019 року  використано – 72,31 тис. грн.

 Видатки спеціального фонду бюджету на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  у І кварталі 2019 року становлять 113,08 тис.грн., в тому числі, на придбання продуктів харчування – 33,5 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4,8 тис.грн., придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю – 35,7 тис.грн, на оплату послуг (в тому числі і комунальних) – 39,0 тис.грн.  Дані видатки проведені за рахунок  коштів від наданих платних послуг, від Пенсійного фонду України на утримання підопічних стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання «Доброта» с. Немиринці.

На утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по загальному фонду бюджету використано 690,73 тис.грн., або 92,35% до планових призначень на звітний період. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 483,88 тис.грн., що становить 98,04% загального обсягу видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 47,50 тис.грн., на оплату продуктів харчування використано – 39,97тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 7,12тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 1,5 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 110,0 тис.грн.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, для  надання матеріальної допомоги населенню, проведені касові видатки в  сумі 128,42 тис.грн.

Культура

На утримання діючої мережі  установ культури, які знаходяться  в населених пунктах  Городоцької об’єднаної територіальної громади, за І квартал 2019 року по загальному фонду проведено видатків в сумі 3 202,74 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2560,92  тис.грн., або 90,16% до плану на період, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в сумі 602,04 тис.грн., або 62,13% загального обсягу фінансування.

 Видатки спеціального фонду бюджету по галузі „Культура” у І кварталі 2019 року становлять 215,21 тис.грн. Дані видатки проведені за рахунок коштів, що надійшли від платних послуг, що надаються бюджетними установами, від надходжень за надання приміщень в   оренду та за рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.04.2019 року. Кошти витрачено на заробітну плату з нарахуваннями, на придбання господарських та канцелярських товарів. У звітному періоді видатки капітального  характеру  на придбання обладнання та предметів довгострокового користування становлять 97,92 тис. грн.

                               Фізична культура і спорт.

На утримання закладів фізичної культури і спорту Городоцької міської ради протягом 1 кварталу 2019 року використано 487,8 тис. грн., що складає 75,1 відсотків кошторисних призначень загального фонду бюджету на період. Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 348,4 тис. грн., або 82,7% загального обсягу видатків.

                                   Житлово-комунальне господарство.

По житлово-комунальному господарству Городоцької міської ОТГ протягом І квартал 2019 року по загальному фонду бюджету проведені видатки в сумі 2108,13 тис. грн., що становить 61,85 % до планових показників на І квартал 2019 року,по спеціальному фонду касові видатки склали 214,94 тис. грн.

КПКВ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Городоцькою міською радою,  на виконання Програми розвитку та утримання  житлово-комунального господарства Городоцької ОТГ на 2019 рік проведені видатки  в сумі 2108,13 тис.грн., з них по загальному фонду бюджету – 229,67 тис.грн. та спеціальному фонду – 205,31 тис. грн.

Надано послуги по заміні аварійних ділянок та напірних колонок на арт свердловинах в с.Мудриголови на суму 19,72 тис. грн., с.Борщівка  - 4.43тис.грн., с.Чорниводи – 8.7 тис. грн. Здійснено ліквідацію прориву на водопровідній мережі в с.Скіпче на суму 4,43 тис. грн., встановлено редукційний клапан та ліквідовано прорив в с.Яромирка – 19,62 тис. грн.  В селі Остапківці  проведено поточні роботи з гідродинамічного очищення артезіанської свердловини на суму 93,7 тис. грн. По вул.МКК проведено ліквідацію каналізаційних заторів та заміни  каналізаційної труби (32,3 тис.грн) та  надано послуги по ремонту водопровідної мережі (9,6 тис.грн). Встановлено редуктор тиску  на водопровідній мережі по пров.Річний на суму 28,3 тис. грн. За видачу сертифіката «Реконструкція системи водопостачання с.Борщівка» сплачено 8,84 тис. грн.

По спеціальному фонду, за рахунок надходжень від платних послуг за користування питною водою, видатки  спрямовані на оплату електроенергії – 190,69тис.грн. та на оплату рентної плати за користування надрами та на збір за  спеціальне використання води – 14,63 тис. грн.

 

КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

        На виконання Програми розвитку та утримання  житлово-комунального господарства Городоцької ОТГ на 2019 рік проведені касові видатки в сумі 1878,46 тис.грн., або 66,56% до планових показників на звітний період.

 З них:

- на розбирання новорічної ялинки на центральній площі м.Городок -13,2тис.грн.;

- зрiзання аварійно сухих дерев, формова обрiзка дерев по вулицях м.Городок

179,9 тис.грн.;

- виготовлення пiщано-сольової суміші для посипання доріг в зимовий період, навантаження та розвезення пiщано-сольової суміші – 81,39тис.грн.(72,27 тис.грн по місту та 9,12тис.грн.по селах ОТГ); 

- збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів – 200,68 тис.грн.;

-технічне обслуговування та утримання в належному станi систем вуличного освітлення – 112,12 тис. грн.;

- очищення дорiг на території ОТГ вiд снiгу– 136,87 тис.грн.(84,95 тис.грн.по місту, 51,92 тис.грн по селу);

- розвезення піщано-щебеневої суміші – 75,32 тис. грн;

- реєстрація, перереєстрація автомобіля – 0,54 тис.грн;

-поточний ремонт вуличного освітлення та заміна лампочок на лінії вуличного освітлення в с.Чорниводи – 2,51 тис.грн;

- надано послуги по підмітанню вулиць автотрактором в м.Городок на суму 6,8 тис.грн;

- придбані світлодіодні модулі на суму 3,35 тисм.грн.

За спожиту електроенергію по вуличному освітленні  видатки склали 375,4 тис.гривень.

 

        КПКВ 6060 «Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності»

       На утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності по спеціальному фонду проведені касові видатки на суму 9,6 тис.грн., які були отримані від населення ОТГ як платні послуги (за наданні послуги млинами, за оренду приміщень колишніх об’єктів соціально-культурної сфери) та спрямовані на проплату за спожиту електроенергію.

    

КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

               Городоцькою міською радою на утримання та розвиток автомобільних доріг проведені видатки на суму 186,81тис.грн та на грейдерування вулиць міста  та с.Чорниводи на суму 145,07тис.грн, на розподіл  протиожеледної суміші в с.Турчинці використано 5,54тис.грн. Здійснено ямковий ремонт по вул.Шевченка, вул.Гончара  на суму 29,74тис.грн., надано послуг по очищеню водопровідних каналів по вул.Гончара на суму 6,45тис.грн.                                                                                                           

           КПКВ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

Протягом І кварталу 2019 року з міського бюджету профінансована інша субвенція в сумі 1 488,3 тис.грн., яка спрямована зокрема для:

-   Городоцької центральної районної лікарні в сумі 768,5 тис.грн - на оплату поточних видатків Городоцької центральної районної лікарні для обслуговування населення Городоцької міської об’єднаної територіальної громади;

- Городоцького районного центру ПМСД  в сумі 210,1 тис.грн. Зокрема, 40,1 тис. грн. для відшкодування витрат для проведення процедури гемодіалізу та 170,0 тис.грн. для придбання наркотичних засобів, відшкодування витрат на медикаменти;

- Городоцького районного  центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді  в сумі 55,8 тис. грн;

 - районного трудового архіву для обслуговування населення Городоцької міської ОТГ (на поточне утримання) – 28,0 тис. грн.;

- відділу освіти РДА для оплати поточних видатків та виплати заробітної плати технічному персоналу ЗОШ з ПМН в сумі 412,9 тис. грн.;

-  на виконання заходів  Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у Городоцькому районі  на 2018-2020 роки -13,0 тис. грн.

Видатки до звіту за І квартал

        

Начальник фінансового відділу                                      В.Світана

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь