A A A K K K
для людей із порушенням зору
Городоцька міська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Відділ культури, національностей, релігій та туризму

Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради

 Адреса відділу: 
вул.
Грушевського 51, м.Городок , Хмельницька область

Роб. тел. (038251) 3-13-74

e-mail: 41945568@mail.gov.ua

Розклад роботи:

Понеділок - четвер: з 8:00 до 17.15, п'ятниця – з 8:00 до 16:00, перерва: з 12:00 до 13:00. Вихідні: субота, неділя.

Прийом громадян: щопонеділка з 10-00 год до 17-00 год

Начальник відділу: Федоров Олег Миколайович

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Фонд № ______ відділу культури, національностей , релігій та туризму

 Городоцької міської ради

І.ІСТОРІЯ ФОНДОУТВОРЮВАЧА

Відділ культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради створений   рішення  № 8  першої сесії Городоцької міської ради сьомого скликання  від 14.12.2017 року                                

 Як юридичну особу  відділ культури, національностей, релігій  та туризму Городоцької  міської ради зареєстровано державним реєстратором Ярмолинецької районної державної адміністрації 16.02.2018 року за              № 16551020000001075

Місцезнаходження відділу культури, національностей, релігій та туризму Городоцької  міської ради – вул. Грушевського 51, м. Городок, Хмельницької обл., 32000.

Е-mail: 41955568@mail.gov.ua., ЄДРПОУ 41945568

 

Відповідно до положення про відділ культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради є забезпеченість в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері  культури, національностей, релігій та туризму  шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору територіальної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств  різних форм власності.У підпорядкуванні відділу культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради  знаходяться : міський Будинок  культури, центральна бібліотека, дитяча музична школа, дитяча художня школа, краєзнавчий музей, сільські клубні установи в кількості - 23, сільські бібліотеки – 22.

ІІ. ІСТОРІЯ ФОНДУ

У відділ культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради будуть відкладатися документи Національного архівного фонду. Так, як у відділі є структурні підрозділи у яких також будуть відкладатися документи постійного зберігання. На ці документи складатимуться описи постійного зберігання та особового складу (  кадрових питань). Справи впорядковуються.

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТІВ

 До складу фонду  увійдуть  документи, а саме: протоколи ради відділу культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради, накази по основній діяльності начальника відділу культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради, фінансові звіти,  положення відділу культури, національностей , релігій та туризму Городоцької міської ради, свідоцтво про реєстрацію тощо.Документи можуть бути використані в наукових, історичних та правових цілях, а також для виконання запитів соціально – правового характеру.

         Начальник відділу культури,

         національностей, релігій та туризму

         Городоцької міської ради                                                      О.М.Федоров

28.03.2018

 

Відділ культури, національностей, релігій  та туризму  є структурним підрозділом Городоцької міської ради .

 Діяльність у сфері культури: творча, господарська, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.

 

Пріорітети державної політики в сфері культури:

- державні програми економічного і соціального розвитку;
- державні цільові програми у сфері культури;
- розвиток культури української нації;
- збереження, відтворення та охорона історичного середовища;
- естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;
- охорону культурної спадщини;
- функціонування і розвиток мережі бібліотек, музеїв, шкіл естетичного виховання, клубів.

 Мережа закладів культури району:

- клубних – 22;
- бібліотечних – 23;
- шкіл естетичного виховання – 2; 

 -музеїв-1;


 

 

 

 

 

Положення про відділ культури, туризму, національностей та релігій

Додаток № 1

Затверджено

рішенням третьої позачергової

сесії VII скликання

Городоцької міської ради

від 07 лютого 2018 року № 4

 

 

                                             Положення

про відділ культури, національностей, релігій та туризму

 • Городоцької міської ради
 •  
 • 1.Загальні положення
 •  
 • 1.1. Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради (далі  відділ)  підзвітний та підконтрольний Городоцькій міській раді, Городоцькому міському голові, заступнику Городоцького міського голови, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
 •  
 • 1.2.Повна назва установи «Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради». Відділ є юридичною особою, що утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, без мети отримання прибутку,розвитку громадянського суспільства та реалізації прав і свобод громадян.
 •  
 • 1.3.Відділ  має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України у Городоцькому районі Хмельницькій області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 •  
 • 1.4.Місце знаходження: 32000, Хмельницька область, Городоцький район, м.Городок вул. Грушевського 51.

 

 • 1.5.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про культуру», «Про туризм», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови ради, цим Положенням і іншими нормативними актами.
 •  
 • 2. Мета відділу
 •  
 • 2.1. Метою відділу є забезпечення в межах визначених законодавством
 • прав членів територіальної громади в сфері культури, національностей, релігій та  туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення
 • конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного
 • та туристичного простору  територіальної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності
 •  
 • 3. Основними завданнями відділу є:
 •  
 • 3.1. Реалізація державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, кінематографії, державної мовної політики, міжнаціо­нальних відносин, релігії, туризму,  та захисту прав на­ціональних меншин.
 •  

3.2. Забезпечення:

 • вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних та туристичних послуг і культурної діяльності для кожного гро­мадянина;
 • участі у формуванні та реалізації державної політики у галузі спе­ціальної освіти у сфері культури і мистецтва.
 •  
 • 3.3. Сприяння:
 • У межах компетенції відродженню та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин територіальної громади, всіх видів мистецтва, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спад­щини, розвитку туризму;
 • захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту;
 • загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню висо­коякісного різноманітного культурного продукту.
 •  
 • 3.4. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних прог­рам розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій, туризму, захисту прав національних меншин.
 •  
 •  
 • 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 •  
 • 4.1. Створює умови для розвитку:
 • усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення,  охорони культурної спадщини, державної мовної політики;
 • соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
 • внутрішнього та іноземного туризму, туристичної рекреа­ційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також  залученню інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури.
 •  
 • 4.2. Сприяє:
 • здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю клубних, бібліотечних, музейних, установ та навчальних закладів;
 • становленню туризму як високорентабельної галузі, раціональному вико­ристанню та збереженню туристичних ресурсів;
 • удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та забезпечують провадження туристичної діяльності;
 • організації навчання та фаховій перепідготовці працівників галузі;
 • формуванню репертуару  кіно- відеоустановок,  і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх про­мислів, збереженню культурної спадщини;
 • захисту прав споживачів культурного продукту;
 • централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
 • збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та істо­ричних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
 • збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
 • проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культур­ної спадщини;
 • діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадсь­ких організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини; 
 • соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;
 • зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
 • забезпеченню в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення  охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
 • задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
 • реалізації прав осіб, які належать до національних меншин району
 • діяльності громадських організацій, які створені національними мен­шинами, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів;
 • налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішенню спірних міжцерковних питань, прове­денню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, паломництву віруючих;
 • проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
 •  
 • 4.3. Проводить аналіз:
 • стану та тенденцій, що відбуваються у релігійному та міжнаціональному середовищі;
 • ринку туристичних послуг; 
 • потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини;
 • фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва, здійс­нення видатків на охорону культурної спадщини.
 •  
 • 4.4. Подає управлінню  культури, національностей, релігій  та  туризму обласної державної адміністрації пропозиції щодо:
 • формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення норма­тивно-правового регулювання у зазначеній сфері;
 • відзначає працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, членів районних організацій національ­них творчих спілок, учасників аматорських колективів, майстрів народного мистецтва державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.
 •  
 • Занесення:
 • об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
 • відповідної території до Списку історичних населених місць України;
 • музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.
 •  
 •  
 •  
 • 4.5. Подає управлінню  культури, національностей,релігій  та  туризму пропозиції щодо:
 • формування державної політики у сфері туризму  зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
 •  
 • 4.6. Бере участь у:
 • розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, туризму,  міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;
 • реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, національних відносин;
 • організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
 • розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів культури, залученні інвестицій для розвитку культури, туризму , мистецтв та охорони культурної спадщини.
 •  
 • 4.7. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, національ­них меншин та релігій.
 •  
 • 4.8. Здійснює в установленому чинним законодавством порядку:
 • координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері куль­тури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері відділу Городоцької міської ради, незалежно від форми власності;
 • функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дос­лідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
 • заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пра­цівників у сфері культури, мистецтва та охорони культурної спадщини;
 • попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірку їх відповідності зако­нодавству;
 • заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискри­мінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного поход­ження, мовними ознаками;
 • заходи в межах своєї компетенції з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов’язану з виконанням вимог її положення.
 •  
 • 4.9. Забезпечує:
 • доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
 • інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Городоцької міської ради;
 • доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування  або пошкодження;
 • функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 • збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму, мистецтва та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;
 • захист гарантованих Конституцією та законами України прав національ­них меншин, у тому числі проведення міжнародних, Всеукраїнських, регіональ­них заходів з питань міжнаціональних відносин;
 • ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.
 •  
 • 4.10. Визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.
 •  
 • 4.11. Установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.
 •  
 • 4.12. Інформує управління  культури, національностей,релігій  та  туризму про:
 • музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
 • пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.
 •  
 • 4.13. Організовує:
 • проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
 • надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму, мистецтва та охорони культурної спадщини.
 •  
 • 4.14. Здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду.
 •  
 • 4.15. Забезпечує виготовлення, складання і передачу обласному управлінню культури,національностей,релігій  та  туризму науко­вої документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а у разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження.
 •  
 • 4.16. Укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини.
 •  
 • 4.17. Здійснює нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації пам’яток та інших робіт на пам’ятках у межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
 •  
 • 4.18. Здійснює контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.
 •  
 • 4.19. Призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.
 •  
 • 4.20. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культур­них зв’язків.
 •  
 • 4.21. Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.
 •  
 • 4.22. Сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культур­них потреб.
 •  
 • 4.23. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини та державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.
 •  
 • 4.24. Розробляє заходи щодо збереження культурного та мовного розвитку національних меншин району.
 •  
 • 4.25. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 •  
 • 5. Відділ має право:
 •  
 • 5.1.  Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури, національностей, релігій  та туризму відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
 •  
 • 5.2. Одержувати в установленому порядку від інших підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 •  
 • 5.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати  робочі групи з питань, що належать до повноважень  відділу.
 •  
 • 5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціаль­ного зв’язку та іншими технічними засобами.
 •  
 • 6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підприємствами, установами, органі­заціями, громадянами та їх об’єднаннями.
 •  
 • 7. Вносить пропозиції щодо фінансування закладів культури , бере безпосередню участь у формуванні бюджету галузі.
 •  
 • 8. Для  організації  і  ведення первинного   бухгалтерського  обліку  асигнувань  загального та  спеціального фондів    діє  централізована   бухгалтерія  як  структурний  підрозділ  відділу, яка керується  у  своїй  роботі  положенням  про  неї.
 •  
 • 9. Відділ культури, національностей , релігій та туризму очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Городоцьким міським головою  в установленому законом порядку за погодженням з обласним  управлінням  культури,національностей,  релігій та  туризму.
 •  
 • 10. Начальник відділу:
 • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • визначає ступінь відповідальності   спеціалістів  відділу та інших працівників підвідомчих  установ;
 • затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників відділу;
 • затверджує штатні розписи бюджетним установам та погоджує одержу­вачам бюджетних коштів;
 • затверджує посадові інструкції та розподіляє обов’язки між працівни­ками підвідомчих установ;
 • забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в відділі, установах та організаціях, що належать до сфери впливу відділу;
 • організовує планово-фінансову роботу в відділі;
 • виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтва, що фінансуються з міського бюджету ;
 • здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
 • сприяє організації та вдосконаленню бухгалтерського обліку в відділі та підвідомчих установах;
 • планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління  культури,національностей,релігій  та  туризму обласної державної адміністрації;
 • вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефектив­ності роботи відділу;
 •  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що
 • належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень
 • виконавчого комітету  міської ради
 •  
 •   Звітує про роботу відділу культури , національностей , релігій та туризму перед Городоцькою міською радою та профільною постійною комісією ради, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь- який час.
 •  
 • Може входити до складу колегії обласного  управління  культури, національностей, релігій  та  туризму;
 • Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями за дорученням керів­ництва Городоцької міської ради.
 • Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • Подає на затвердження Городоцькому міському голові проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу;
 • Здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів;
 • Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  службовців відділу;
 • Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повно­важень відділу;
 • Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • Призначає на посаду та звільняє з посади працівників  відділу;
 • Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників  відділу,централізованої бухгалтерії, Городоцького краєзнавчого  музею, Городоцької дитячої музичної школи, Городоцької дитячої художньої школи, Городоцької центральної  бібліотеки,Городоцького   Будинку  культури. Керівників  установ та організацій, що належать до сфери відділу;
 •   Здійснює контроль за ефективним, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, головним розпорядником яких визначено відділ.
 •  
 • 11. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в  Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.
 •  
 • 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися  рада   відділу  у складі начальника відділу (голова ради),спеціаліста,  керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, туризм, національних меншин. У разі потреби до складу ради  можуть бути включені інші особи. Персональний склад ради затверджується начальником  відділу. Рішення ради проводяться в життя наказами начальника відділу.
 •  
 • 13.Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Городоцької міської ради, які виділені на його утримання.
 •  
 • 14.Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету міської ради, інші
 • кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.
 •  
 • 15. Зміни і доповнення до цього положення вносяться Городоцькою
 • міською радою
 •  
 • 16. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу
 • проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.
 •  
 • 17. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 •  
 • 18.В разі припинення діяльності відділу у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення  майно  та кошти, що залишились  після проведення всіх необхідних розрахунків, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного типу  або ж зараховуються  до відповідного  бюджету.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Засновник
 • Городоцька міська рада                  
 •  
 •  
 • Секретар  міської ради                                                               О.Гріх

 

 

 

 


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

 

 

 

 

                        Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами ради відділу культури,національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради

                                                                               протокол № 1         

             від “­­03”  травня  2018р.

 

                                                                               Голова ради відділу культури   

                                                                               національностей, релігій та

                                                                               туризму Городоцької

                                                                               міської ради

                                                                               О.М.Федоров

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ПРАВИЛА

                                                  ВНУТРІШНЬОГО

                                          ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

         ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ ТА ТУРИЗМУ

 

                                  ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ        

1. Загальні положення

1.1Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) відділу культур, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, зміцнення трудової дисципліни.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням   необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

До працівників, які порушують трудову дисципліну, за необхідності застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.3. Правила є обов’яковими для виконання сторонами трудових відносин.

 

2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1. Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці через укладання трудового договору.

            При прийнятті на роботу працівники мають подати:

 •  

– трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі – Збройні Сили України та інші війська), та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, пред’являють військовий квиток. Звільнені з місця відбування кримінального покарання зобов’язані пред’явити довідку про звільнення;

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

            Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

         Під час прийняття на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація  має право  вимагати від працівника диплома чи іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку.

Забороняється вимагати від працівника під час працевлаштування документи, подання яких не передбачено законодавством.  

2.2. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має бути ознайомлений під розписку з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, умовами праці, своїми правами та обов’язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.3. Прийняття на роботу оформлюється наказом начальника відділу культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, що оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути зазначено найменування посади (категорія), професії (розряд), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.4. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.5. Дію трудового колективу може бути припинено тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.

2.6. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію  письмово за два тижні.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією підприємства трудового законодавства, Колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

2.7. Дію трудового договору за ініціативою начальника відділу культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації може бути припинено з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

2.8. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3, 5-8 статі 36 КЗпП України.

          2.9. Припинення трудового договору оформлюється наказом начальника відділу культури і туризму Недригайлівської районної державної адміністрації, який оголошується працівникові під розписку.

2.10. У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачуються всі належні йому від підприємства суми.

 

 

 

 

 

3.Основні обов’язки і права працівників

 

3.1. Працівник зобов'язаний:

 

- виконувати доручену йому роботу особисто (згідно посадової інструкції)  і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

 

- працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці;

 

- вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації;

 

- бережливо ставитися до майна підприємства і вживати заходів до запобігання завданню шкоди;

 

- дотримуватися вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами й інструкціями;

 

- утримувати своє робоче місце в чистоті, додержуватися чистоти на території установи;

 

- дотримуватися встановленого порядку збереження документів;

 

- дбайливо відноситися до приладів та предметів, виданих у користування, ощадливо і раціонально витрачати матеріали, енергію й інші матеріальні ресурси;

 

- проходити у встановленому порядку  періодичні медичні огляди;  

 

- поводитися гідно, дотримуватися правил ввічливості та поважно ставитись до колег по роботі;

 

- бережно відноситься до збереження службових документів. У випадку їх втрати негайно повідомити про це адміністрацію;

 

- утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки.

 

3.2. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству,  внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

 

3.3. Працівники  мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, співробітників і громадян;

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний та правовий захист;

- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку.

 

3.4.  Конкретні обов’язки та права працівників  визначаються у посадових інструкціях, затверджених в установленому порядку.  

 

 

4. Основні обов’язки керівництва

 

4.1.  Адміністрація зобов'язана:

- вчасно до початку роботи ознайомити працівника із посадовими інструкціями,  із установленими завданнями;

 

- забезпечити здорові і безпечні умови праці;

 

- забезпечити правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці;  

 

-  видавати заробітну плату у встановлені терміни;

 

- вживати необхідні заходи щодо профілактики виробничого травматизму, постійно контролювати знання і дотримання працівниками усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм, та норм протипожежної охорони. 

 

 

5. Робочий час і час відпочинку на підприємстві

            5.1. Для працівників підприємства встановлено 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).      

(За наявності на підприємстві працівників віком від 16  до 18  років,  їм встановлюється скорочена тривалість робочого часу – до 36 годин на тиждень).

Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із зазначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплати праці пропорційно до відпрацьованого часу.

5.2. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП України, керівництво підприємства може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

Виходячи з виробничих потреб, встановлений режим роботи може бути змінено на підставі наказу із обов’яковим попередженням про це працівників не пізніше, ніж за два місяці.

5.3. Робота у вихідні дні забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі.

5.4. Заборонено в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов’язаних з діяльністю підприємства, скликати збори, засідання, наради з громадських питань.

5.5. Працівникам надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який у термін до 15 січня затверджується начальником відділу культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради за погодженням з профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору.

Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством, і за згодою сторін.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і керівником підприємства.

На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна  безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

За рішенням начальника відділу культури, національностей, релігій та туризму працівників може бути відкликано за їх згодою зі щорічної відпустки лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.6. За сімейними обставинами працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

 

 

 

6. Заохочення в роботі

 

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в праці до працівників підприємства застосовуються такі види заохочень:

* нагородження грамотою;

* оголошення подяки;

* заохочення у формі грошової премії.

6.2. Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму видає наказ про заохочення і доводить його до відома колективу (працівника). Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.

 

7. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

 

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, виробничої дисципліни, у тому числі:

* за невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим, Колективним договорами та цими правилами;

* за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

* за появу на роботі у нетверезому стані або стані  наркотичного сп’яніння;

* за розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

* за вчинення за місцем роботи розкрадання ( у тому числі дрібного) майна підприємства;

* за перевищення службових повноважень.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення: догана або звільнення з роботи.

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення начальник відділу культури і туризму Недригайлівської районної державної адміністрації має право зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівника у наданні пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Стягнення оголошується наказом, і про нього повідомляють працівника під розписку.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення з нього може бути знято достроково наказом начальника відділу.

 

Начальник відділу                                                         О.М.Федоров

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь