Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року

Звіт про  виконання міського бюджету за І квартал 2018 року

У І кварталі 2018 року обсяг доходів загального фонду бюджету

Городоцької міської об’єднаної територіальної громади склав  20 180,7 тис. грн., що становить 133,7 відсотка до плану на звітний період. Понад план надійшло 5 082,8 тис. грн.

  Основним бюджетоутворюючим платежем є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі надходжень складає 47,9 відсотка. Надходження податку з доходів фізичних осіб станом на 01.04.2018 року складають 9 660,6 тис.грн. або 114,8 відсотка до запланованих бюджетних призначень на відповідний період. Найбільшими платниками податку з доходів найманих працівників є установи та організації бюджетної сфери, що фінансуються з міського бюджету: центральна районна лікарня – сплачено 41,1 тис. грн.,відділ освіти Городоцкої  РДА  930,5 тис. грн.

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 3,6 тис. грн.

        Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (ліс,надра) склали – 116,7 тис. грн., понад план надійшло 71,8 тис. грн.

Акцизний податок виконання - 103 %, при плані 1 065,0 тис. грн. фактично  отримано  1 096,7 тис. грн.,перевиконання - 31,7 тис. грн.

Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок та орендна плата сплачені юридичними та фізчними особами ,транспортний та єдиний податок) виконання – 119,1 %, при плані 5 374,4 тис. грн. фактично  отримано 8 929,6 тис.грн., перевиконання – 3 555,2 тис. грн.

Обсяг податкових надходжень загального фонду  у розрахунку на одного жителя громади склав 629,3 гривень.
        З державного бюджету до загального фонду бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади надійшло трансфертів на загальну суму 23 487,9 тис. грн., що становить 53,8 відсотків від фактичних надходжень,з них:

• базова дотація –        2 881,8 тис. грн.;
• медична субвенція – 7 297,5 тис. грн.;
• освітня субвенція – 11 532,0 тис. грн.;
• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 094,4 тис. грн.;
Інші субвенції надійшли в сумі 682,2 тис. грн., з них:

        • іншої субвенції з районного бюджету (на оплату поточних видатків районного територіального центру соціального обслуговування ,

районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю,закладів позашкільної освіти та школи естетичного виховання для обслуговування населення сільських рад району, що не увійшли до складу громади) 533,5 тис. грн.,з Сатанівської   ОТГ на здійснення соціального обслуговування населення Сатанівської  селищної об’єднаної територіальної громади  та на утримання 1 підопічного стаціонарного відділення «Доброта» с.Немиринці– 148,7 тис. грн.

Доходна частина спеціального фонду бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади за звітний період склала 871,6 тис. грн.  грн. що становить 141,8 %  планових завдань за  І квартал 2018 року, додатково отримано коштів понад заплановані в сумі 256,7 тис. грн.              Всього ж за  І квартал 2018 року  надходження до міського бюджету, з врахуванням загального та спеціального фонду склали 21 052,3тис. грн.

                Одержані доходи забезпечили: 
        - виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами та надаються бюджетним установам;
        - фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Видаткова частина бюджету Городоцької міської об’єднаної територіальної громади по загальному фонду протягом І-го кварталу 2018 року виконана на 93,6 % до планових показників на вказаний період з урахуванням змін.

За січень-березень поточного року по загальному фонду бюджету профінансовано на:

- заробітну  плату з нарахуваннями – 11 462,2 тис. грн.

-  продукти харчування – 479,9 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 347,6 тис. грн.

- поточні трансферти – 29 754,0 тис. гривень.   

        Видатки капітального характеру протягом звітного періоду профінансовано в сумі 533,7 тис. грн.

                                          Міська рада

   На утримання Городоцької міської ради протягом січня - березня 2018 року використано 3 505,1 тис. грн., що складає 79,5 відсотків кошторисних призначень загального фонду бюджету на період.

Обсяг видатків на виплату заробітної плати, включаючи нарахування склав 3 061,4 тис. грн., або 87,3 % до планових призначень за відповідний період. В повному обсязі проведено розрахунки за спожиті  енергоносії, що в грошовому виразі становить 205,9 тис. грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг та інші поточні видатки, протягом звітного періоду, проведені видатки  в сумі 237,8 тис. грн. Капітальні видатки в сумі 181 тис. грн. проведені на придбання комп’ютерної техніки.

 

        На  «Іншу діяльність у сфері  державного управління» протягом І кварталу 2018 року проведені касові видатки  в сумі 3,8 тис. грн.

                                                               Освіта

  На утримання дитячих дошкільних закладів Городоцької міської об»єднаної територіальної громади, за І квартал 2018 року по загальному фонду бюджету, спрямовано 5 333,2 тис. грн, або 91,6% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін.

  Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 3 749,5 тис. грн., якими повністю забезпечено виплату заробітної плати з урахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 065,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 425,4 тис. грн.

  Видатки спеціального фонду бюджету по дитячих дошкільних закладах у І кварталі 2018 року проведені в сумі 393,1 тис.грн. Дані видатки проведені за рахунок коштів, що надійшли від батьківської плати за харчування та відвідування гуртків – 391,3 тис.грн. та  за рахунок спонсорської допомоги – 1,8 тис.грн. Кошти витрачено на заробітну плату з нарахуваннями – 12,9 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 379,0 тис. грн. та придбання  господарських матеріалів – 1,2 тис. грн.

На надання позашкільної освіти дитячим будинком творчості протягом звітного періоду використано 184,8 тис.грн., або 76,2% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 181,3 тис. грн.  На  використання товарів  і послуг проведені видатки  в сумі 3,5 тис. грн.,

                             Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення за І кварталі 2018 року з загального фонду міського бюджету спрямовано 2550,3 тис.грн., або 90,8 відсотків до призначень, затверджених на 1 квартал 2018 року.

 На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по загальному фонду бюджету використано 1873,7 тис.грн., з них на оплату заробітної плати з нарахуваннями касові видатки проведені в сумі 1 701,5 тис.грн., що становить 90,8 % до загального обсягу видатків за звітний період.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв по загальному фонду використано 100,0тис. грн., або  5,3  %  загального обсягу фінансування.

На оплату продуктів харчування за 1 квартал 2018 року  використано – 20,4 тис. грн.

 Видатки спеціального фонду бюджету на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  у І кварталі 2018 року становлять 115,1 тис.грн., в тому числі  на оплату заробітної плати з нарахуваннями - 6,6тис.грн., на придбання продуктів харчування – 24,7 тис.грн., придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів – 1,2 тис.грн., оплату комунальних послуг – 50,1 тис.грн.  Дані видатки проведені за рахунок  коштів від наданих платних послуг, від Пенсійного фонду України на утримання підопічних стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання «Доброта» с. Немиринці.

На утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по загальному фонду бюджету використано 602,6 тис. грн., або 95,3% до планових призначень на звітний період. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 391,5 тис. грн., що становить 65% загального обсягу видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 53,4 тис. грн., на оплату продуктів харчування використано – 34,1 тис. грн.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, для  надання матеріальної допомоги населенню, проведені касові видатки в  сумі 74,0 тис.грн.

Культура

На утримання діючої мережі  установ культури, які знаходяться  в населених пунктах  Городоцької об»єднаної територіальної громади, за І квартал 2018 року по загальному фонду проведено видатків в сумі 2825,4 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2 205,0  тис. грн., або 90,6% до плану на період, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в сумі 599,3 тис.грн., або 21,2% загального обсягу фінансування .

 Видатки спеціального фонду бюджету по галузі „Культура” у І кварталі 2018 року становлять 424,9 тис. грн. Дані видатки проведені за рахунок коштів, що надійшли від платних послуг, що надаються бюджетними установами, від надходжень за надання приміщень в   оренду та за рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2018 року. Кошти витрачено на заробітну плату з нарахуваннями, на придбання господарських та канцелярських товарів. У звітному періоді видатки капітального  характеру становлять 330,9 тис.грн., а саме на придбання обладнання та предметів довгострокового користування -74,1тис.грн. та капітальний ремонт – 256,8 тис. грн. - проводиться  капітальний ремонт будівлі міської бібліотеки.

                               Фізична культура і спорт.

На утримання закладів фізичної культури і спорту протягом січня - березня 2018 року використано 210,0 тис.грн., що складає 74,5 відсотків кошторисних призначень загального фонду бюджету на період. Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 172,0 тис. грн., або 81,9% загального обсягу видатків.

                       Житлово-комунальне господарство.

По житлово-комунальному господарству Городоцької міської ОТГ протягом І кварталу 2018 року по загальному фонду бюджету проведені видатки в сумі 1 711,9 тис.грн., що становить 63,7 % до планових показників на І квартал 2018 року,по спеціальному фонду касові видатки склали 190,5 тис. грн.

           

 КПКВ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Городоцькою міською радою,  на виконання Програми забезпечення житедіяльності житлово-комунального господарства Городоцької ОТГ на 2018 рік проведені видатки  в сумі 284,5 тис.грн., з них по загальному фонду бюджету – 115,9 тис.грн. та спеціальному фонду – 168,6 тис.грн.

        В селі Турчинці проведений  поточний ремонт водопровідної мережі на суму 28,9 тис.грн., в селі Матвійкі замiнені обладнання та труби водопровідної мережі вартістю 27,6 тис.грн., в селі Велика Левада проведений  поточний ремонт сільської  водопровідної мережі та очистку каптажу на загальну суму  21,9 тис.грн. Крім того, проведений поточний ремонт міських водопровідно-каналізаційних мереж  на загальну суму 37,5 тис.грн.

По спеціальному фонду, за рахунок надходжень від платних послуг за користування питною водою, видатки  спрямовані на оплату електроенергії – 165,1 тис.грн. та на сплату податку за спецводокористування 3,5 тис.гривень.

 

 

КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

        На виконання місцевої Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Городоккомунсервіс "на 2016-2018 роки проведені касові видатки в сумі 747,4 тис. грн., або 85,2% до планових показників на звітний період.

 Крім того, на виконання Програми забезпечення життєдіяльності житлово-комунального господарства Городоцької ОТГ на 2018 рік  використано коштів  в сумі 848,6 тис. грн. , з них:

- на монтаж, прибирання та розбирання новорічної святкової ялинки на центральній площі м.Городок -30,8 тис. грн.;

-зрiзання аварійно сухих дерев, формова обрiзка дерев по вулицях м.Городок – 57,0 тис.грн.;

-виготовлення пiщано-сольової суміші для посипання доріг в зимовий період, навантаження та розвезення пiщано-сольової суміші – 121,7 тис. грн.; 

- збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів – 68,7 тис.грн.;

-технічне обслуговування та утримання в належному станi систем вуличного освітлення – 223,5 тис. грн.;

-очищення дорiг мiста вiд снiг та збивання бурульок з покрiвель будинків – 6,4 тис. грн.;

- придбані електричні товари для вуличного освітлення населених пунктів міської ОТГ (лампочки, таймери ел.-мех.,контактори) на суму 16,8 тис.грн.

 За спожиту електроенергію по вуличному освітленні  видатки склали 323,7 тис. грн.

           По спеціальному фонду, на організацію благоустрою населених пунктів передбачені видатки, з врахуванням внесених змін, в сумі 21,9 тис. грн., які протягом звітного періоду використані в повному обсязі на придбання почвофрези для комунального підприємства «Городоккомунсервіс».

  КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

               Городоцькою міською радою на утримання та розвиток автомобільних доріг проведені видатки на суму 192,0 тис. грн., з них для поточного ремонту доріг придбано щебiнь і вiдсiв на суму 49,1 тис.грн. та на грейдерування доріг,  перевезення щебеня, поточний ремонт автодорiг – 142,9 тис. грн.                                                         

           КПКВ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

 Протягом І кварталу 2018 року з міського бюджету профінансована інша субвенція в сумі 10 177,1 тис. грн., яка спрямована зокрема для:

-   Городоцької центральної районної лікарні в сумі 567,5 тис. грн - на оплату поточних видатків Городоцької центральної районної лікарні для обслуговування населення Городоцької міської об’єднаної територіальної громади ;

- Городоцького районного центру ПМСД  в сумі 319,4 тис. грн. - на оплату поточних видатків Городоцького центру ПМСД для обслуговування населення Городоцької міської об’єднаної територіальної громади;

- Городоцькому районному  центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді  в сумі 42,2 тис. грн.- на поточне утримання 2 фахівців із соціальної роботи;

 - районного трудового архіву для обслуговування населення Городоцької міської ОТГ (на поточне утримання) – 19,5 тис. грн.;

-  на виконання заходів  Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у Городоцькому районі  на 2018-2020 роки -10,2 тис. грн.;

-  на виконання заходів по Програмі забезпечення власним житлом дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Городоцькому районі  на 2016-2018 роки -1,8 тис.грн..

    На утримання закладів освіти, що увійшли до Городоцької міської ОТГ і протягом  І кварталу 2018 року фінансувалися через відділ освіти райдерж-адміністрації  виділено коштів  в сумі 9 216,6 тис. грн..

        Начальник фінансового відділу                       В.Світана

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь