Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Загальний відділ

Адреса: 32000, Хмельницька область, місто Городок, вулиця Грушевського, будинок 53 (каб.7)

Графік роботи: пн-чт 8:00-17:15, пт 8:00-16:00

Обідня перерва: 12:00-13:00

Фото без опису

Тетяна  Василівна КАЛІНОВСЬКА, начальник  загального відділу

Структура відділу:

Головний спеціаліст загального відділу: Плавуцька Людмила Олександрівна

Головний спеціаліст з інформаційної та організаційної роботи: Юрченко Альона Олександрівна

Головний спеціаліст з інформаційних технологій: Зембіцький Сергій Павлович

Діловод загального відділу: Левицька Майя  Олександрівна

П О Л О Ж Е Н Н Я

про загальний відділ виконавчого комітету Городоцької міської ради

І. Загальні положення 

1.1. Загальний відділ виконавчого комітету міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Городоцької міської ради.

1.2. Загальний відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами та Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими розпорядчими документами вищих органів влади, рішеннями міської  ради,  рішеннями виконавчого комітету міської  ради, розпорядженнями міського  голови, регламентом роботи виконавчого комітету міської   ради, а також цим Положенням.

1.3. Положення про загальний відділ виконавчого комітету міської   ради затверджується рішенням сесії  Городоцької міської  ради.

 2. Основні завдання відділу.

2.1. Забезпечення єдиної системи діловодства в виконавчому комітеті  міської  ради, контроль за строками проходження і виконання службових документів.

2.2. Здійснення контролю (в межах своїх повноважень) за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень   міського  голови, рішень    міської   ради та її виконавчого комітету, реагування на звернення народних депутатів України та депутатів обласної,  районної, міської  рад.

2.3. Забезпечення контролю за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до виконавчого комітетету та розгляд звернень громадян, які звернулися на особистий прийом до міського голови.

2.4. Здійснення контролю за виконанням звернень громадян до органів влади вищого рівня.

2.5. Підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання документів.

2.6  Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.7. Інформування міського голови про стан виконання актів та доручень органів влади вищого рівня, службових документів, розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян з особистих питань, з питань діяльності підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб.

2.8. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

2.9. Організаційно-технічне забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради, підготовка нарад, засідань, загальноміських заходів, що проводяться виконавчим комітетом.

2.10. Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності міської ради, її виконавчих органів та міського голови.

2.11. Налагодження зв’язків та співпраці з політичними партіями і громадськими організаціями з метою сприяння в організації роботи місцевого самоврядування з питань суспільно-політичного життя, проведення виборів та референдумів, організаційне забезпечення урочистих акцій в день державних свят.

2.12. Проведення консультацій з громадськістю з питань організації роботи з органами місцевого самоврядування.

2.13. Формування позитивного і сталого інформаційного поля для  мешканців  сіл та громади в цілому шляхом забезпечення висвітлення у засобах масової інформації діяльності міського голови, виконавчого комітету та міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету, заходів за їх участю.

2.14.Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації діяльності виконавчого комітету та міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету, заходів за їх участю.

2.15.Відділ організовує і проводить прес-конференції,  зустрічі представників засобів масової інформації з міським  головою, його заступниками, керівниками структурних підрозділів.

2.16. Збирає, аналізує і передає до засобів масової інформації офіційні документи, прес-релізи про роботу міської ради, виконавчого комітету  та відділів з метою формування позитивного і сталого інформаційного поля для  мешканців сіл та громади в цілому.

2.17. Готує матеріали про діяльність міської ради, виконавчого комітету за участю засобів масової інформації.

2.18. Підготовка та внесення на розгляд  міському  голові інформаційно-аналітичних оглядів найважливіших подій з життя  неселених пунктів міської ради.

2.19. Підготовка проектів рішень   виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції загального відділу.

2.20. Видача довідок громадянам.

                                            3. Функції відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 з питань документообігу та контролю

3.1.1. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію, веде реєстраційну.

3.1.2.  Веде облік взятих на контроль актів органів влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України,   розпоряджень міського голови, рішень  міської ради та її виконавчого комітету, запитів народних депутатів України та депутатів обласної та районної, міської ради.

3.1.3. Формує контрольні справи на рішення міської  ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, що потребують контролю.

3.1.4. Здійснює реєстрацію рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних відділів  міської ради, підприємств, установ, організацій, службових осіб, відповідно до вимог Регламенту роботи виконавчого комітету міської  ради.

3.1.5.Приймає, реєструє та здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій, скарг громадян.

3.1.6. Веде облік карток особистого прийому громадян міським  головою та здійснює контроль за їх своєчасним розглядом.

3.1.7. Забезпечує (в межах своєї компетенції) організаційне забезпечення здійснення делегованих повноважень та державної регуляторної політики виконавчим комітетом міської  ради та міським  головою.

3.1.8. Забезпечує належний контроль та своєчасне надання інформації (звітів) на  виконання актів органів влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України,  розпоряджень і доручень міського голови, рішень  міської ради та її виконавчого комітету, запитів народних депутатів України та депутатів обласної, районної та міської  рад, службових документів в структурних підрозділах міської  ради, підприємствах, установах, організаціях  населених пунктів громади.

3.1.9. Готує на апаратні наради  міському голові статистичні матеріали  про стан виконавської дисципліни та стан  розгляду звернень громадян.

3.1.10. Розробляє і подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації контролю.

3.1.11. Вживає заходи щодо своєчасного розгляду керівниками структурних підрозділів документів органів влади вищого рівня, власних розпорядчих документів, звернень громадян.

3.1.12. Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів, притягнення, в установленому порядку, до відповідальності посадових осіб за їх невиконання, несвоєчасне, неякісне виконання, покладених на них обов´язків щодо стану виконавської дисципліни, або формальне ставлення до розгляду звернень громадян.

3.1.13. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах при міському голові питань про стан виконання документів органів влади всіх рівнів у структурних підрозділах міської ради.

3.1.14. Надає методичну та практичну допомогу заступникам міського  голови, керівникам структурних підрозділів міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій в частині  виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян.

3.1.15. Забезпечує необхідні умови та  надання своєчасної, повної і достовірної інформації на запити про доступ до публічної інформації.

3.1.16. Складає номенклатуру справ, забезпечує контроль за формуванням, оформленням та збереженням справ, що підлягають здачі до державного архіву.

3.1.17. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх виборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до районного державного архіву.

3.1.18. За дорученням керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету  здійснює перевірки в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради  щодо організації діловодства та контролю по виконанню службових документів.

3.1.19. Здійснює перевірки щодо стану роботи по розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян в організаціях, установах, підприємствах громади.

3.1.20.  Періодично, за участю відповідних працівників, (за їх згодою) проводить перевірки в структурних підрозділах міської ради,  на підприємствах і організаціях щодо стану виконавської дисципліни.

3.1.21. Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань виконавчого комітету, апаратних нарад при міському голові. 

3.3.  з питань організаційно-інформаційної діяльності

3.3.1. Забезпечує підготовку проектів   піврічних планів роботи виконавчого комітету на підставі пропозицій заступників міського голови, секретаря міської ради та керівників виконавчих органів міської ради.

3.3.2. Забезпечує підготовку планових питань на розгляд виконавчого комітету.

3.3.3. Забезпечує підготовку довідок, звітів, інформацій, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету і розпоряджень міського голови.

3.3.4. Бере участь у розробці, довідників, необхідних для роботи виконавчого комітету.

3.3.5. Готує узагальнені довідки, звіти, інструктивно-методичні матеріали з питань виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради.

3.3.6. Аналізує річні звіти про роботу структурних підрозділів міської ради, готує річний звіт про роботу виконавчих органів міської ради.

3.3.7. Подає міському голові інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації питань з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

3.3.8. Сприяє у створенні належних умов участі громадськості у місцевому самоврядуванні.

3.3.9. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами міської ради розгляд вимог учасників зазначених акцій.

3.3.10. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими виконавчими органами міської ради наукових конференцій, семінарів, круглих столів, єдиних днів інформування з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку міста, а також стосовно інших питань.

3.3.11. Забезпечує відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднення на офіційному веб-сайті  міської  ради публічної інформації про діяльність міської ради та проектів розпорядчих документів.

4. Права відділу.

 Відділ має право:

4.1. Проводити в структурних підрозділах виконавчого апарату  міської ради перевірки організації виконання актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України інших актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень міського голови, рішень  міської ради та її виконавчого комітету, запитів народних депутатів України та депутатів обласної, районної, міської рад.

4.2. Проводити в структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради перевірки з питань правильності ведення діловодства, належного розгляду звернень громадян,  виконання службових документів.

4.3. Здійснювати рейди – перевірки контролю за станом роботи по розгляду звернень громадян на підприємствах, в установах, організаціях громади.

4.4. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

4.5. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату  письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів, стану реагування на звернення громадян.

4.6. Одержувати необхідну інформацію, письмові та усні пояснення, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів  виконавчого апарату  міської ради необхідні для використання в роботі та виконання завдань, покладених на відділ.

4.7. За погодженням з керуючою справами ( секретарем) виконавчого комітету, залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого апарату міської ради для вирішення питань, пов’язаних з виконанням обов’язків, покладених на відділ.

4.8. Залучати, в установленому порядку, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату міської ради  (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні відповідних документів та роботи з реагування на звернення народних депутатів України та депутатів обласної, районної, міської рад.

4.9. Повертати виконавцям  проекти розпоряджень, рішень виконавчого комітету, інші документи, подані з порушенням вимог інструкції з діловодства, або ті, що не пройшли процедуру регуляторних актів.

4.10. Брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, апаратних нарадах при міському голові інших нарадах, що проводяться в структурних підрозділах міської  ради.

4.11. Відділ, у процесі покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради. 

5.   Організація роботи відділу.

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду, звільняється з посади розпорядженням  міського голови згідно чинного законодавства.

5.2. Структура, чисельність працівників відділу затверджується міським головою в межах граничної чисельності, затвердженої міською радою.

5.3. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляє начальник відділу.

5.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням міського голови, згідно чинного законодавства. 

6. Начальник  відділу.

6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань.

6.2. Координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами міської  ради.

6.3. Виносить на розгляд проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, пропозиції, доповідні та службові записки з питань, що відносяться до компетенції відділу.

6.4. Бере участь у роботі сесії, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, семінарах, навчаннях щодо підвищення кваліфікації .

6.5. Визначає права та обов’язки працівників відділу.

6.6. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.7. Зберігає державну таємницю, інформацію про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, інформацію з обмеженим доступом, відповідно до законодавства.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь