Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

Дата: 09.08.2018 16:54
Кількість переглядів: 2180

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА  РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

вул.Шевченка,34, м.Городок, Хмельницька область,  32000, тел.(03851)3-12-33,

e-mail: 42368894@mail.gov.ua  Код  ЄДРПОУ 42368894

 

НАКАЗ

 

09 .08.2018                                                                        №_____1______

 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

 

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту»,  Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 та Статуту Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області, затвердженого рішенням Городоцької міської ради від 11.04.2018 № 26 та з метою забезпечення відкритості і прозорості призначення фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області з 10 серпня 2018 року (перелік посад згідно додатку №1).
 2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад згідно з додатком №2.
 3. Повідомлення про оголошення конкурсу (додаток №3) опублікувати на офіційному сайті Городоцької міської ради за електронною адресою:                 http:// gorodocka-gromada.gov.ua 10 серпня 2018 року.
 4. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області (додаток 4).
 5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області (додаток 5).
 6. Здійснити  прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантних посад         протягом 15 календарних днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу за адресою: м. Городок вул. Грушевського, 53, Городоцька міська рада, кабінет канцелярії (1-й поверх) тел.. 3-18-33.
 7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                   В.Бендюжко

 

 

Додаток 2 до наказу

від «09» серпня  2018 р. №1

 

 

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

 

Основні вимоги до кандидатів:

 1. вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання” (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда,  дефектолога, олігофренопедагога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури;
 2. стаж роботи за фахом не менше трьох років за фахом;
 3. обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

 

 

Директор                                                              В.Бендюжко

 

Додаток 3

до наказу

від «09» серпня 2018 р. № 1

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту»,  Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 та Статуту Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області, затвердженого рішенням Городоцької районної ради від 11.04.2018 № 26 та з метою забезпечення відкритості і прозорості призначення фахівців Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи :

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі (Додаток 1);
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, підвищення кваліфікації,  присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних     (Додаток 2).
 • Копію військово – облікового документу для громадян чоловічої статі;

 

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:

 • вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання” (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, дефектолога, олігофренопедагога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури;
 • стаж роботи за фахом не менше трьох років за фахом;
 • обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

Згідно з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про освіту»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки діяльності фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

-  в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м.Городок, вул.Грушевського, 53, Городоцька міська рада, кабінет канцелярії (1-й поверх)   тел. 3-12-33.

 

Директор                                                                   В.Бендюжко

 

Додаток 4

до наказу

від «09» серпня 2018 р. № 1

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру

 1. Загальні положення

    1.1. Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області.

    1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад фахівйів комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області.

    1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, яка створена наказом директора комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Городоцької міської ради Хмельницької області..

    1.4.  Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

    1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

    1.6. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

    1.7. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

II. Організаційна підготовка до іспиту

    2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

   2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

  2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.     

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантної посади під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 4.1. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0-1бал(лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання, або надали невірну відповідь.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати які за результатами іспиту набрали 3 балли, допускаються до співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

 Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

 

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

4.9. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

4.10. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

4.11. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ призначає на посаду фахівця відповідно до вимог законодавства про працю.

4.12. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

4.13. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у термін 15 днів проводиться повторний конкурсний відбір.

4.14. Результати конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті засновника  не пізніше, ніж  за 20 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

Директор                                        В. Бендюжко

 

 

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь