Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя у багатоквартирному будинку м.Городок

Дата: 19.02.2019 13:02
Кількість переглядів: 814

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного  будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 13.06.2016 року №150, рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 13.02.2019 року №28/2019  «Про затвердження конкурсної документації по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м.Городок»,  виконавчий комітет Городоцької міської ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками, мешканці яких не визначилися з формою управління  на території м.Городок.

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатор конкурсу-виконавчий комітет Городоцької  міської ради.

Місцезнаходження: 32000, Хмельницька область, м.Городок, вул.Грушевського,53

2.Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Мацьоха Вадим Леонтійович-0967911137, начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Городоцької міської ради, заступник голови комісії

Шиманська Наталія Олександрівна-0972854749, головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Городоцької міської ради,секретар комісії

3.Перелік обєктів конкурсу: багатоквартирні будинки, що знаходяться на балансі КП «Городоккомунсервіс».

 

 

     

4.    Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

 

1.

Ціна послуги,  що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м загальної площі об’єкта конкурсу

 35 балів

Максимальна кількість балів-35 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (35 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою:

Бал (n учасника) = Ц мін / Ц (n учасника) * 35

Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник,

Ц мін. – найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн.;

Ц (n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.

35–максимальна можлива кількість балів щодо певного будинку.

 

 

2.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою: наявність власного чи орендованого транспорту, необхідного для надання послуги з управління будинками, адміністративних, виробничих приміщень на території м. Городок

15 балів

Максимальна кількість балів-15. Оцінюється наявність власної технічно-матеріальної бази, або частково, або повністю орендованої.

3.

Фінансова спроможність учасника конкурсу

15 балів

Максимальна кількість балів-15.

Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця.

4.

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

Максимальна кількість балів-15 балів.

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників.

5.

Наявність  досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

20 балів

Максимальна кількість балів-20 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 50 балів.

5.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Для участі у конкурсі  учасники подають:

5.1.Заяву (згідно додатку №1/8 до Конкурсної документації ), у якій зазначають:

  • фізичні особи підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
  • юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ;
  • документи, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.

5.2.Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

  • статут (положення чи інший установчий документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
  • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
  • копія витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління багатоквартирними будинками;
  • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
  • копія балансового звіту за останній рік або останній звітний період;
  • довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка, що містить інформацію про транспортні засоби, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, відповідно до додатку №1/6 Конкурсної документації;

- документ, що підтверджує наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя-юридичної особи);

- довідка, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) відповідно додатку №1/7 Конкурсної документації;

-розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок (додаток №1/5 Конкурсної документації). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

-довідка про відсутність у суб’єкта господарювання заборгованості по кредитам у банківських установах за підписом директора або уповноваженої особи;

Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Організатором конкурсу плата за участь у конкурсі не встановлюється.

6.Інформація

Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

-загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій становить   9902,12 грн. станом на 01.02.2019 року;

-невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі- невиконані зобов’язання відсутні.

 

7.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий строк подачі пропозицій –до 17.15 год 25 березня 2019 року.

8.Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі.

9.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 05.03.2019 року по 15.03. 2019 року з 10.00 до 16.00 години.

10.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: м.Городок, вул.Грушевського,53, ІІ поверх (зал засідань міської ради).

Дата: 26  березня  2019 року

Час: 14.00 год.

 

Виконавчий комітет Городоцької міської ради          

Фото без опису                                                                  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь