Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 15.10.2019 13:31
Кількість переглядів: 712

у межах детального плану території за межами населених пунктів с. Підлісний Олексинець, с. Слобідка Олексинецька Городоцької міської ради Городоцького району Хмельницької області орієнтовною площею 16,2737 га під розміщення сонячної електростанції (об’єкту альтернативної енергетики) з використанням енергії сонця для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

Замовник СЕО

Замовник проекту: Городоцька міська рада.

Юридична адреса: 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Грушевського, буд. 53.

Телефон: (03851)-31862, - 31233

Електронна адреса: : https: 04060708@mail.gov.ua

Інвестор проекту: ТОВ «Городоцька СЕС», 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Миру, буд. 2, кв. 16. ЄДРПОУ 43110202.

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території за межами населених пунктів с. Підлісний Олексинець, с. Слобідка Олексинецька Городоцької міської ради Городоцького району Хмельницької області орієнтовною площею 16,2737 га під розміщення сонячної електростанції (об’єкту альтернативної енергетики) з використанням енергії сонця для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, розроблений згідно рішення Городоцької міської ради  №12 від 20.09.2019 року.

Мета проектування - будівництво сонячної електростанції (об’єкту альтернативної енергетики) з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

 • Рішення Городоцької міської ради "Про надання дозволу на розроблення детального плану території за межами населених пунктів с. Підлісний Олексинець, с. Слобідка Олексинецька Городоцької міської ради Городоцького району Хмельницької області орієнтовною площею 16,2737 га під розміщення сонячної електростанції (об’єкту альтернативної енергетики) з використанням енергії сонця для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій №12 від 20.09.2019 року;
 • Завдання на розроблення детального плану території;
 • Топографічна основа М1:500, виконана ТОВ "ГЕОЛАБС" у 2019 р.;
 • Схема планування території Хмельницької області;
 • Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».     

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до другої і третьої частин статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність не передбачає розміщення об’єктів, які відносяться до першої або другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого об'єкта; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

Будівництво сонячної електростанції здійснюється з метою практичного впровадження в Хмельницькій області «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» та реалізації у регіонах завдань, визначених «Енергетичною стратегією України до 2030 року».

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території: природні умови; характеристики рельєфу ділянки, соціально-економічні і містобудівні умови; соціально-економічні і містобудівні умови; оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини; переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження: основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції; функціональне зонування території; архітектурно-планувальна та об'ємно-просторова композиція; короткий опис функціонування сонячної електростанції; розміщення основних об’єктів обслуговування; транспорт і вулично-дорожня мережа; транспорт, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок; інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж; інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору; система протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій території; містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять:

 • 1. Схема розташування території у планувальній структурі Городоцького району М1:_______;
 • 2. План існуючого використання території суміщений з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М1:_______;
 • 3. Проектний план суміщений з схемою проектних планувальних обмежень, планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту та пішоходів. М1:______. Креслення поперечних профілів вулиць (доріг). М1:______.
 • 4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М1:______;
 • 5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. М1:______;
 • 6. Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). М1:______.

 

Загальна площа території, щодо якої здійснюється детальне планування – 16,2737 га.

Кадастровий номер земельної ділянки - 6821286500:06:007:0008

З північної та західної сторін територія межує з землями лісового фонду, із східної та південної сторін -  землями сільськогосподарського призначення.

Конфігурація ділянки, має складну багатокутну форму.

В межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування будь-які будівлі та споруди відсутні.

Територія детального планування вільна від багаторічних зелених насаджень.

Через територію проектування відсутні будь-які інженерні мережі.

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

Існуюче використання – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

Проектне використання - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

Ймовірні наслідки:

На основі комплексної оцінки території та намірів інвестора, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування для розміщення сонячної електростанції.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків проведено огляд в натурі території проектування.

Планувальні рішення детального плану території прийняті з урахуванням технологічної схеми об’єкта відповідно до вимог санітарних, протипожежних норм, природоохоронного законодавства, нормативів екологічної безпеки та принципів раціонального природокористування.

Орієнтовні основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території:

 • Площа території – 16,2737 га;
 • Орієнтовна проектна потужність електростанції – 12,0 МВт;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

 • проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;
 • інженерна підготовка території вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;
 • для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією;

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Відповідно до регіональної схеми формування екомережі Хмельницької області затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради №37-7/2016 від 28.08.2016 року територія проектування знаходиться в межах структурних елементів екомережі Хмельницької області – а саме на території Ушицького екокоридору, який являється сполучною територією між Ярмолинецьким, Данилівським, Калюським та Дністровським природними ядрами.

Адміністративне положення. Околиці с. Підлісний Олексинець, с. Слобідка Олексинецька 

Загальна  характеристика. Територія  ядра  входить  до  складу  Городоцького геоморфологічного району. Тут знаходяться верхів`я річок Ушиця та Калюс. Переважають балочні  хвилясті  схили,  поширені  площинна  та  лінійна  ерозії.  Також  наявні  плоскі межиріччя.

Рослинність.  Згідно  з  геоботанічним  районуванням  територію  відносять  до Теофіпольсько - Ярмолинського  округу  лучних  степів  та  дубових  лісів. Природне  ядро включає  лісові  масиви,  що  знаходяться  на  західній,  північній,  східній  і  південно-східній околицях  смт.  Ярмолинці.  Лісові  землі  складають  70  %  території  ядра.  Переважають дубово-грабові  ліси.  Домінуючими  породами  є  дуб  звичайний,  граб  звичайний,  ялина звичайна,  ясен  звичайний,  береза  повисла.  Тут  поширені  дубові  ліси  зірочникові  та крапчастоглухокропивові,  дубово-ясеневі  ліси  зірочникові  та  зеленчукові,  грабово-дубові ліси  зеленчукові  та  яглицеві,  грабові  ліси  копитнякові,  ясенево-грабові  ліси крапчастоглухокропивові  та  ін.  Навесні  в  них  формуються  синузії  ефемероїдів.  Зокрема значні  за  площею  синузії  підсніжника  білосніжного  виявлені  в  лісовому  заказнику «Соколівщина». Трапляються насадження бука, модрини.

Флора.  Орієнтовно на території ядра зростає 85 видів рослин. З них 3 види занесені до Червоної книги України (зозулині сльози яйцевидні, лілія лісова, гніздівка звичайна), 1 вид – до Списку рідкісних рослин Хмельниччини.

Фауна.  Орієнтовно  нараховує  85  видів,  з  них  32  види  безхребетних  та  63  види хребетних (2 види земноводних, 1вид плазунів, 39 видів птахів та 11 видів ссавців. З них до Червоної книги України занесено 9 видів, 3 – до Європейського Червоного списку, 50 видів – до додатку 2 Бернської конвенції.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У даному заяві альтернативні варіанти не розглядаються, так як запропоновані проектні рішення є оптимальним варіантом для розміщення об’єктів альтернативної енергетики.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення СЕС та техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування сонячної електричної станції, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • статистичну інформацію,
 • відкриті дані, щодо стану навколишнього середовища;
 • регіональну схему формування екомережі Хмельницької області;
 • програми розвитку Хмельницької області у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарнозахисних зон, озеленення території та ін.;
 • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будьякі ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Замовник проекту: Городоцька міська рада. Юридична адреса: 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Грушевського, буд. 53.

Телефон: (03851)-31862, - 31233

Електронна адреса: https: 04060708@mail.gov.ua

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь