Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ПРОЦЕДУРНІ ЗАХОДИ, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання державними службовцями Городоцької міської ради службових обов'язків

Дата: 10.01.2018 11:43
Кількість переглядів: 118

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Міський голова

__________ Підлісний В.В

«02» січня 2018 р.

 

 

ПРОЦЕДУРНІ ЗАХОДИ,

що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання

 державними службовцями Городоцької міської ради службових обов'язків

 

         1. Процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання державними службовцями апарату Городоцької міської ради службових обов'язків (далі-Процедурні заходи) розроблені на виконання вимог та положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції» та з метою підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням у міській раді для забезпечення повного і всебічного виконання вимог чинного антикорупційного законодавства.

          2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706 (зі змінами та доповненнями) "Питання запобігання та виявлення корупції" основними суб'єктами здійснення заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, є  визначені в межах існуючої штатної чисельності  апарату Городоцької міської ради відповідальні працівники з питань запобігання корупційним і злочинним проявам:

за організацію вказаної роботи та виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам – відділ юридично кадрової-роботи.

 До цих службових  осіб можуть звертатися державні службовці та інші особи уповноважені на виконання функцій держави, якщо потрібно, то конфіденційно.

Основними завданнями відповідальних осіб є:

надання порад, роз'яснень;

нагляд за поведінкою державних службовців;

надання пропозицій керівникам щодо проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань, заходів щодо інформування органів, які відповідно до антикорупційного законодавства ведуть боротьбу з корупцією, при виникненні підкріпленої фактами підозри у вчиненні корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією.

3. Основними напрямами діяльності щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, є:

постійний аналіз стану дотримання антикорупційного законодавства в міській раді, визначення управлінських процедур, при здійсненні яких найбільш часто вчиняються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, розробка додаткових щодо них спеціальних заходів запобігання корупції;

розробка пропозицій щодо проведення антикорупційних організаційних заходів у кадровій політиці (систематичні перевірки, своєчасна ротація кадрів тощо);

систематичний нагляд за поведінкою державних службовців, виявлення фактів вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб;

створення каналів отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені посадовими особами даного органу місцевого самоврядування;

проведення спеціальних занять з державними службовцями, спрямованими на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією. висвітлення в засобах масової інформації виявлених фактів корупційних діянь в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування з метою налагодження співробітництва з населенням щодо отримання інформації з цих питань.

           4. Для розробки спеціальних запобіжних заходів при здійсненні управлінських процедур, у ході яких найбільш часто вчинюються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, необхідно постійно аналізується практика їх реалізації.

До таких управлінських процедур можна віднести:

 • здійснення контролю та нагляду;
 • підготовка та прийняття рішення про виділення бюджетних коштів у великому обсязі, надання державних замовлень або субсидій;
 • підготовка та прийняття рішення про надання додаткових виплат, ліцензій, дозволів тощо, визначення та стягнення податків;
 • робота з конфіденційною внутрішньою інформацією, яка може становити значний інтерес для громадян, підприємств, установ та організацій.
  1. Нагляд за поведінкою державних службовців повинен здійснюватися з метою раннього виявлення ознак, що свідчать про підвищення ймовірності вчинення ними корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією. До таких ознак належать:
 • встановлення родинних стосунків з представниками бізнесових структур;
 • виникнення алкогольної або наркотичної залежності;
 • стійке захоплення азартними іграми;
 • здійснення витрат, які явно не відповідають рівню оплати праці;
 • тісні приватні контакти між працівником та клієнтами (регулярні запрошення до ресторану, на відпочинок тощо);
 • нетипова поведінка, замкненість, різкі зміни у стосунках з колегами та керівництвом;
 • особисте знайомство з представниками бізнесових структур, особами, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних діянь та злочинів. Якщо стають відомі такі обставини, слід спробувати їх з'ясувати, - наприклад за допомогою співбесіди з працівником, його керівником, або відповідальним за запобігання корупції. За результатами такого з'ясування приймається рішення про подальші дії щодо даного державного службовця, усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь державним службовцем, або іншого запобігання корупційним проявам.

Під час здійснення контролю за роботою державного службовця, перевірок, підготовки атестаційних документів слід звертати увагу на обставини, які можуть свідчити про підвищену ймовірність вчинення ним корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією. До таких обставин можна віднести:

 • ухилення або нехтування інструкціями; накопичення "незначних" відхилень від норм; розбіжності між реальним виконанням справ та пізніше оформленою документацією;
 • нетипові рішення без обґрунтувань;
 • різниця в оцінці та прийнятті рішень по однотипних справах але відносно різних клієнтів;
 • дрібні зловживання службовими повноваженнями;
 • приховування документації або робочих процесів;
 • розгляд справи з винесенням необґрунтованого рішення;
 • систематичне необґрунтоване відстоювання інтересів певних клієнтів;
 • незаконне намагання впливати на рішення, які не належать до власної компетенції і в яких йдеться про інтереси третіх осіб;
 • замовчування невірних дій, особливо протизаконних;
 • відсутність контролю на тих ділянках роботи, де він вкрай необхідний;
 • відсутність реакції на події та випадки, що викликають підозру.

6. Особлива відповідальність за усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, покладається на заступників голови міської ради та керівників структурних підрозділів апарату. Заступники та керівники мають бути зразком для своїх підлеглих. їх особиста поведінка та уважність має відігравати значну роль у запобіганні корупційним діянням та іншим правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

Для ефективного запобігання вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, керівники мають дотримуватися наступних принципів та правил:

 • принцип "багатьох очей". Мається на увазі скорочення випадків прийняття державними службовцями відвідувачів сам-на-сам, здійснення контролю за діяльністю державного службовця на робочому місці, влаштування по можливості приміщень із "скляними перегородками" для осіб, що працюють з відвідувачами, спеціальної опіки державних службовців, що беруть участь у реалізації управлінських процедур, в ході яких найбільш часто вчинюються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією;
 • постійного врахування рівня службового та психологічного навантаження на кожного підлеглого працівника;
 • постійного діалогу з кожним підлеглим працівником;
 • поінформованості та врахування службових та особистих проблеми і негараздів кожного підлеглого працівника;
 • виявлення особливої уваги до підлеглих працівників, які мають проблеми.

7. Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупції, є інформування працівників щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки, проведення спеціальних занять, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією. Основними формами цієї роботи є:

 • бесіди при прийомі на державну службу;
 • складання службової присяги;
 • бесіди з конкретних питань службової діяльності;
 • спеціальні заняття;
 • тематичні конференцій, семінари, круглі столи, складання тестів та заліків з метою визначення рівня професійних знань кожної особи та її схильності до вчинення корупційних діянь.

        Також необхідно постійно формувати у державних службовців установку на неухильне дотримання наступних правил поведінки:

 • одразу відхиляйте спроби корупційного впливу і невідкладно інформуйте відповідальну особу та Вашого керівника;
 • при зовнішніх контактах, наприклад при виконанні контрольної діяльності, Ви маєте з самого початку встановити чіткі стосунки і відхиляти будь-які спроби корупції. Не повинно виникати враження, що Ви прийматимете "незначні подарунки". Не соромтеся відмовитися від подарунку або відіслати його назад. Попросіть з розумінням поставитися до діючих відносно Вас правил;
 • якщо сторонні попросили Вас про сумнівну послугу, одразу ж  поінформуйте про це Вашого керівника та відповідального за боротьбу з корупцією. Це допомагає, по-перше, самому уникнути підозри в корупції, а по-друге, вжити правових заходів проти відповідної особи. Якщо Ви самі відмовитесь від сумнівної пропозиції, але не повідомите про це, то Ваш опонент спробує звернутися до Вашого колеги. Захистіть також і Ваших колег від намагань сторонніх осіб корумпувати їх. Всі працівники (керівники та співробітники) мають працювати в одному напрямку;
 • якщо Вам здається, що хтось хоче попросити Вас про незаконну послугу, візьміть з собою колегу як свідка;
 • інколи Вам доводиться проводити бесіду, під час якої Ви відчуваєте, що Вам можуть зробити сумнівну пропозицію, від якої Вам нелегко буде відмовитися. В таких випадках часто не допомагає і чітка відмова. Тоді Вам слід не залишатися наодинці із співбесідником, а попросити когось із колег бути свідком розмови. Поговоріть з ним і попросіть, щоб і він своєю поведінкою чітко давав зрозуміти неприйняття спроб корупційного впливу;
 • стиль роботи має бути прозорим та зрозумілим для кожного. Оскільки Ви, як правило, колись залишите це місце (отримаєте нове завдання, будете переведені на нове місце роботи) або будете тимчасово відсутні (через хворобу або відпустку), Ваша робота має бути настільки прозорою, щоб Ваш наступник або заступник у будь-який час міг її продовжити. "Додаткової документації" слід уникати, щоб виключити будь-яке враження нечесності. Підручні документи слід вести лише якщо це необхідно для виконання роботи;
 • чітке розмежування службових обов'язків та приватного життя. Перевірте, чи не призводять Ваші приватні інтереси до конфлікту з Вашими службовими обов'язками;
 • спроби корупції часто розпочинаються з того, що сторонні намагаються розширити службові контакти на приватну сферу. Як відомо, дуже важко відмовити у "послузі", якщо у приватній сфері чудово розумієшся з людиною, а також сам отримуєш певні послуги та переваги (квитки на концерт, запрошення на дорогу вечерю та ін.). Тому при приватних стосунках Ви маєте з самого початку чітко визначити, що повинні розмежовувати службу та приватне життя, щоб на Вас не впала підозра користування неприпустимими послугами;
 • таке чітке розмежування між приватними інтересами та службовими завданнями Ви маєте проводити під час усієї службової діяльності. Ваша організація та кожен громадянин мають право на Вашу чесну, ділову позапартійну поведінку. Тому Вам слід перевіряти кожного разу, чи не заважають Ваші приватні інтереси або інтереси Ваших родичів або, наприклад, організацій, яким Ви зобов'язані, Вашим професійним обов'язкам. Уникайте кожного небажаного враження щодо Вашої упередженості. Потурбуйтеся про те, щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо Вас;
 • якщо Ви бачите, що виконання якогось конкретного завдання стикається з Вашими приватними інтересами або інтересами сторонніх осіб, відносно яких Ви відчуваєте себе зобов'язаним, одразу ж повідомте про це свого керівника, щоб він міг відповідно відреагувати, наприклад звільнити Вас від виконання якогось конкретного завдання;

- незалежно від того, рано чи пізно це зашкодить Вашому авторитету та авторитету державної служби, якщо у конфліктному випадку Ви віддасте перевагу приватним інтересам. Особливо якщо Ви займаєте впливову посаду;

- корупції можна запобігти, якщо кожен відчуватиме відповідальність за свою організацію і всі прагнутимуть до вільного від корупції органу управління, як до спільної мети. Це означає, що кожен в рамках своїх можливостей піклується про те, щоб сторонні не могли впливати на прийняття рішень;

 • обов'язок кожного – зробити свій внесок щодо викриття злочинів і захистити власну організацію від корупційних діянь. Одна "погана вівця" псує все стадо, тому не беріть участі в спробах приховати корупцію.

Не вагайтеся поспілкуватися з відповідальним за запобігання корупції працівником, якщо Ви маєте конкретні підозри в корумпованості колег. Ваш співбесідник збереже це в таємниці і прийме рішення щодо необхідних заходів. Але важливо висловлювати підозру, лише якщо вона обґрунтована. Не можна зводити наклеп на колег без відповідних конкретних підстав та доказів.

      8. Важливим заходом щодо усунення причин та умов, які сприяють корупції, є систематичне отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені посадовими особами даного органу державної влади, місцевого самоврядування.

         9. Необхідно підтримувати стабільні зв'язки з засобами масової інформації та постійно оприлюднювати матеріали щодо:

 • правил та процедур вирішення питань в апараті міської ради;
 • практики встановлення доброчинних відносин між державними службовцями та громадянами, підприємствами установами та організаціями;
 • викриття державних службовців, які вчинили корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією;
 • роз'яснення шкідливості для суспільства, держави та окремих державних службовців корупційних відносин;
 • інформації про розташування органів, що ведуть боротьбу з корупцією, часи їх роботи та контактні телефони посадових осіб цих органів.

           Начальник відділу юридично-кадрової роботи                                                         О.Нагуляк

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь